MCHE

در حقیقت بنوعی آزمون معادل تافل یا آیلتس است که توسط وزارت علوم برگزار می شود. مدرک این آزمون فقط در داخل کشور معتبر بوده و بسیار کم هزینه تر از تافل یا آیلتس است.

این آزمون دارای سه بخش است:

۱٫Listening : شامل ۳۰تست می باشد.

در این قسمت از مکالمات کوتاه (Short Conversation) سوال داده می شود که دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و آنگاه سوال پرسیده می شود.باید توجه نمود جهت پاسخگویی به سوالات این بخش بایستی روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه نمود. زمان ۱۵ دقیقه.

۲٫ Structure and Written Expression: این قسمت از ۳۰ تست تشکیل شده است که ۱۵ مورد آن مربوط به Structure و ۱۵ تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد زمان ۲۰ دقیقه.جهت کسب نمره بالای ۵۰ این قسمت نقش کلیدی دارد.

۳٫Reading Comprehension : از ۴۰ تست تشکیل شده که معمولا شامل ۴ متن جداگانه می باشد زمان ۴۵ دقیقه.