دفترچه شماره یک کنکور کارشناسی ارشد(وزارت علوم) سال ۹۷-۹۶

دانلود دفترچه شماره یک (مواد و ضرایب امتحانی) کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶

👇👇👇

rgarshad97

کانال اخبار کنکور ارشد : https://t.me/Parsehmashhad