سرفصل و برنامه آزمون ارشد علوم پزشکی

سرفصل و برنامه آزمون کنکور های آزمایشی مقطع کارشناسی ارشد موسسه معین در تمام رشته ها برای سال ۹۷-۹۶ برای شما عزیزان در این صفحه قرار داده شده است.

لازم به ذکر است بسته آموزشی علوم پزشکی معین (بالاترین آمار قبولی و رتبه های تک رقمی سالهای گذشته) هم در تمامی رشته ها موجود است.

آدرس نمایندگی مشهد موسسه معین:

بلوار وکیل آباد – بلوار دانشجو ۱۰ – پلاک ۲۹

کانال خبری آزمون های وزارت بهداشت :‌ https://t.me/joinchat/AAAAAD1G-JUPtO_IRiepDw

کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی) ۴
کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی ۵
نانوتکنولوژی پزشکی ۶
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ۷
کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی ۸
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ۹
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی ۱۰
کارشناسی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) ۱۱
کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی ۱۲
کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ۱۳
کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی ۱۴
کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی ۱۵
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۱۶
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ۱۸
کارشناسی ارشد پرستاری ۱۹
کارشناسی ارشد مجموعه مامایی ۲۱
کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه ۲۳
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون ۲۴
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ۲۵
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ۲۷
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ۲۹
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۳۰
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ۳۱
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۳۲
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی ۳۳
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ۳۴
کارشناسی ارشد اتاق عمل ۳۶
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۳۷
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ۳۸
کارشناسی ارشد حشره شناسی ۳۹
کارشناسی ارشد سم شناسی ۴۰
کارشناسی ارشد علوم پرتوزا ۴۰
کارشناسی ارشد شیمی دارویی ۴۱
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ۴۱
کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی ۴۲
کارشناسی ارشد ارگونومی ۴۲
کارشناسی ارشد HSE 43
کارشناسی ارشد HTA 43
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ۴۳
کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی ۴۴
کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ۴۴
کارشناسی ارشد سلامت سالمندی ۴۵

درس فیزیولوژی رو برای همه ضرایب یکی گذاشتم.(بجز پرفیوژن- برای فیزیولوژی رشته پرفیوژن گوارش نذاشتم)
بیوشیمی ضریب یک و دو و سه فهرستش شبیه هم بود. سرفصلها هم شبیه هم شد.بجز بیوشیمی رشته پرفیوژن (بیوشیمیش با همه رشته ها فرق داره)
درس خون سرفصل محسنی رو گذاشتم چون تقریبا شبیه جزوه بود.
درس سلولی مولکولی ضریب یک و دو و سه، فهرستها شبیه هم بود. سرفصلها شبیه هم هست.
اقتصاد خرد و کلان همون سرفصل پارسال رو گذاشتم.
درس بهداشت حرفه ای رو تغییر ندادم.چون مطابق با جزومون بود.
درس داخلی جراحی پرستاری رو تغییر ندادم. چون مطابق با جزومون بود.
شیمی مواد غذایی رشته ایمنی غذا با صنایع غذا فرق دارد.سرفصلهاش هم فرق داره با هم.
فیزیک و ریاضی همه رشته هارو شبیه به هم گذاشتم
درس اناتومی را برای همه رشته ها یکی گذاشتم.

کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی)

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ تشریح عمومی: آناتومی تنه
بافت شناسی: مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان
زیست شناسی سلولی: روش های مطالعه سلولی- سلول- سیستم پروکاریوتی-پروتئین های غشایی-نقل و انتقال غشایی
جنین شناسی: مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ تشریح عمومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس
زیست شناسی سلولی: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی
جنین شناسی: هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ تشریح عمومی: سروگردن
بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن
زیست شناسی سلولی: کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
جنین شناسی: دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ تشریح عمومی: اعصاب
بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش
زیست شناسی سلولی: هسته-چرخه سلولی
جنین شناسی: دستگاه ادراری – تناسلی- سر و گردن– دستگاه عصبی-گوش- چشم
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی جانوری: سلسله پروتیستا Protista-شاخه Sarcomastigophora(ساراکوماستیگوفورا) آمیب ها و-تاژکداران-شاخه مژه داران-سلسله انیمالیا و شاخه اسفنج ها-تقارن شعاعی ها (کیسه تنان و مرجان ها)
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی جانوری: شاخه شانه داران-شاخه کرمهای پهن-شاخه گردان تنان (Rotirfera) -شاخه نماتودا-حفره داران حقیقی(شاخه کرمهای حلقوی) -شاخه نرم تنان Mollusca
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها
زیست شناسی جانوری: شاخه بندپایان Arthropoda-شاخه خار پوستان Echinodermata- مهره داران Chordata-رده ماهی ها Fishes-رده دوزیستان Amphibia
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
زیست شناسی جانوری: رده خزندگان Reptilia- رده پرندگان Aves , Birds- رده پستانداران Mammalia- چرخه سلولی-جمعیت
زبان انگلیسی

نانوتکنولوژی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریه اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوفیزیک: آب و خواص آن و pH
مقدمه ای بر نانو فن آوری: فناوری نانو ، رویکرد جهانی و جایگاه ایران-آشنایی با نانوذرات و نانو ساختار های معروف
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوفیزیک: خواص فیزیکوشیمیایی بیوماکرومولکول ها-غشاء
مقدمه ای بر نانو فن آوری: کاربردهای نانو فناوری در پزشکی- کابرد نانو فناوری در داروسازی و سامانه های دارو رسانی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
بیوفیزیک:میکروسکوپ-بیوفیزیک پرتوی
مقدمه ای بر نانو فن آوری: ژن رسانی در پزشکی توسط فناوری نانو- سمیت و ایمنی زیستی نانوذرات
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوفیزیک: بیوترمودینامیک- روش های بیوشیمی-بیوفیزیک
مقدمه ای بر نانو فن آوری: تجهیزات اندازه گیری و شناسایی در نانو تکنولوژی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریه اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
میکروب شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
میکروب شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
میکروب شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
میکروب شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
ژنتیک: مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوژی مولکولی-اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﺟﺮﻣﻲ-تهیه DNAپلاسمیدی-تصویربرداری پزشکی-برخی از آنزیم ها و واژه های ضروری در فرایند RNAi-حیوانات ترانس ژنیک-تشخیص حیوانات ترانس ژنتیک-ایجاد و غربالگری یک مخزن ژنی-الکتروپوراسیون
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
ژنتیک:سیتوژنتیک-الگوهای شجره نامه ای مندلی-وقوع قبل از موعد مقرر-پلی مورفیسم-سندروم راسل – سیلور (Russell-Silver Syndrome) -تجزیه و تحلیل پیوستگی و صفات چند عاملی-اسکیزوفرنی-ژنتیک نمو و تکوین-فرضیه لیون ((Lyon hypothesis-اختلالات تک ژنی-فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis) -هیپرکلسترولمی خانوادگی(FH) -هموگلوبین و بیماری های آن-ناهنجاری های هموگلوبین-فارماکوژنتیک-اکوژنتیک-مشاوره ژنتیک-ناهنجاری ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
ژنتیک: ژنتیک بیوشیمیایی-پورفیری های کبدی-ژنتیک مولکولی-ساختار کروماتین فشرده-فرایند رونویسی در پروکاریوتها
تنظیم بیان ژن-نقش زیر واحدهای ریبوزومی-ساختار پروتئین
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
ژنتیک: ژنتیک ایمنی -شباهت ها و تفاوت های مولکولی کلاس II , I مولکول MHC-گروه های خونی-ژنتیک جمعیت
عوامل تأثیر گذار بر فراوانی آللها و تعادل هاردی – واینبرگ-سازش (Fitness) -ژنتیک سرطان-شناسائی انکوژن، توسط روشDNA Transfection-تاثیر حذف فسفاتاز PTEN در تومورهای انسانی-رتینوبلاستوما Retinoblastoma-تومور ویلمز Wilms Tumor
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
میکروب شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
میکروب شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
میکروب شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
بیوشیمی: نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
میکروب شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد خون شناسی (هماتولوژی)

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ خون شناسی: کلیات هماتولوژی -هموگلوبین و عمل آن – گلبول های قرمز – اختلالات گلبول های قرمز
ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ خون شناسی: گلبول های سفید – اختلالات گلبول های سفید
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ خون شناسی: انعقادHemostasis ،کلیات ایمونوهماتولوژی –
ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ خون شناسی: اهداء و انتقال خون،آزمایشگاههای هماتولوژیکی ، اصول و کاربرد تکنیک های ایمونولوژی- سیستم های مختلف گروههای خونی
ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
بیوشیمی: نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ باکتری شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
قارچ شناسی: کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بیماریهای قارچی سطحی
ویروس شناسی: خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها-آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی
ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
انگل شناسی: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ باکتری شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی جلدی-عفونت های قارچی زیر جلدی
ویروس شناسی: پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها-ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
انگل شناسی: کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ باکتری شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی سیستمیک-بیماری های قارچی نادر
ویروس شناسی: رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان- ارتومیکسو ویروس ها
ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
انگل شناسی: سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ باکتری شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسی: داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
ویروس شناسی: پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
انگل شناسی: ترماتودا یا فلوک‌ها- ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ باکتری شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
قارچ شناسی: کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بیماریهای قارچی سطحی
ویروس شناسی: خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها-آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی
ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
انگل شناسی: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ باکتری شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی جلدی-عفونت های قارچی زیر جلدی
ویروس شناسی: پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها-ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
انگل شناسی: کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ باکتری شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی سیستمیک-بیماری های قارچی نادر
ویروس شناسی: رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان- ارتومیکسو ویروس ها
ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
انگل شناسی: سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ باکتری شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسی: داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
ویروس شناسی: پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
انگل شناسی: ترماتودا یا فلوک‌ها- ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ باکتری شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
ویروس شناسی: خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها-آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی
ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
انگل شناسی: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ باکتری شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
ویروس شناسی: پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها-ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
انگل شناسی: کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ باکتری شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
ویروس شناسی: رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان- ارتومیکسو ویروس ها
ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
انگل شناسی: سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ باکتری شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
ویروس شناسی: پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
انگل شناسی: ترماتودا یا فلوک‌ها- ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ باکتری شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
قارچ شناسی: کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بیماریهای قارچی سطحی
ایمنی شناسی: خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC) – پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T
انگل شناسی: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ باکتری شناسی: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی جلدی-عفونت های قارچی زیر جلدی
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکول های کمکی لنفوسیت های T- بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن- فعال شدن لنفوسیت های T-فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی- تحمل (تولرانس) ایمونولوژیک
انگل شناسی: کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ باکتری شناسی: استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسی: بیماریهای قارچی سیستمیک-بیماری های قارچی نادر
ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء
انگل شناسی: سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ باکتری شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسی: داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
ایمنی شناسی: ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
انگل شناسی: ترماتودا یا فلوک‌ها- ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ کلیات بهداشت: انسان و پزشکی- مفهوم سلامت و بیماری
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: مدیریت، سازمان و سوابق تاریخی- مکاتب کلاسیک سازمان و مدیریت-نظریه های جدید سازمان مدیریت-برنامه ریزی ، انواع برنامه ها و فرآیند برنامه ریزی-تعیین هدف، «استراتژی» و خط مشی-تصمیم گیری- مبانی سازماندهی-سازمان و آثار محیط-صف و ستاد-تفویض اختیار و عدم تمرکز
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: درباره مدیریت خدمات بهداشتی/تعریف مدیریت-کار با مردم یا روش تیم بهداشتی-ارزیابی کار-مدیریت لوازم-مدیریت دارو- مدیریت پول و زمان- مدیریت فضای کار-مدیریت امور دفتری- مدیریت خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی
اقتصاد بهداشت: آشنایی با رفتار مصرف کنندگان مراقبت سلامت / نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت-عرضه و ارایه مراقبت های سلامت/ تعاریف واژه ها- آشنایی با رفتار سازمان های مراقبت سلامت به عنوان بنگاه های اقتصادی- نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت- آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سازمان مراقبت سلامت
مدیریت مالی: اهمیت مدیریت مالی درسازمان های مراقبت سلامت- صورت های مالی در سازمان های مراقبت سلامت- تحلیل هزینه ها در سازمان های مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت سلامت-کنترل مالی و مدیریت موجودی سازمان های مراقبت سلامت
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ کلیات بهداشت: علوم اجتماعی و پزشکی- ارتباط برای آموزش بهداشت
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: هماهنگی- ارتباطات- انگیزش-رهبری- وظیفه کنترل- فنون کنترل- بهبود سازمان و مدیریت تغییر-نظامهای اطلاعات مدیریت-علم مدیریت ، پژوهش عملیات
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: سازمان و مدیریت بهداشت و درمان/تاریخچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی-زیر ساخت سیستم بهداشت و درمان-چهار چوب مقایسه سیستم بهداشتی درمانی- سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت-نظام های بهداشتی درمانی در جهان-شبکه های بهداشتی-سازمان ( بهداشتی درمانی ) -رهبری ، رفتار انسانی و انگیزش- ارتباطات-مدیریت تغییر و تحول-برنامه ریزی عملیاتی ، پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی-برنامه ریزی استراتژیک-تصمیم گیری- کنترل و نظارت- جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کشور- تأمین منابع مالی در بخش بهداشت-اصلاحات در بخش بهداشت-مدیریت کیفیت فراگیر-مدیریت تکنولوژی در مراقبتهای بهداشتی درمانی-مدیریت بحران در بلایای طبیعی
اقتصاد بهداشت: آشنایی با مباحث توابع هزینه در سازمان مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت های سلامت- تقاضا و عرضه بیمه مراقبت سلامت- بیمه سلامت بهینه پیشگیری و درمان- اطلاعات ناقص/ تقاضای القایی ناشی از عرضه کننده و اختلاف جزئی بین نواحی
مدیریت مالی: قیمت گذاری خدمات مراقبت سلامت- فرآیند قیمت گذاری با رویکردهای گوناگون- بودجه با تاکید بر بخش سلامت
بودجه ریزی مبتنی بر جمعیت در نظام مراقبت سلامت-
زبان انگلیسی

آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ کلیات بهداشت: برنامه ریزی و مدیریت بهداشت
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: رفتار سازمانی-معنی و مفهوم کار-ادراک-فراگرد معرفت پذیری-انگیزش و رفتار -هدفگذاری-تحلیل مراوده ای-نگرشهای شغلی و رفتار-ویژگیهای اساسی گروهها -پویایی گروهی و میان گروهی-فراگرد ارتباطات مدیریت بهره وری فرد و سازمان
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: سازمان و مدیریت بیمارستان/پدیده ها ی تاریخی و اجتماعی-تحولات مهم سازمان و مدیریت بیمارستانها-شبکه بهداشتی ،درمانی و جایگاه بیمارستان ها- برنامه ریزی مراقبت های بهداشتی و درمانی ادارات بیمارستان-:سازمان بیمارستان-تجزیه و تحلیل سازمان بیمارستان-هیئت پزشکی- :بخش پذیرش- بخش ها ی بالینی-خدمات سرپایی-بخش هوشبری- مراقبت ها ی ویژه-جراحی سرپایی-داروخانه و بخش دارویی بیمارستان- خدمات و مراقبت های پرستاری- اطلاعات و داده پردازی (بخش رایانه) – آمار بیمارستانی-بخش مدارک پزشکی-حقوق بیمار و اخلاق پزشکی- آزمایشگاه بالینی-بخش تشخیصی تصویری- کارگزینی و رفاه کارکنان- : امور مالی و بازرگانی-تدارکات و انبارهای عمومی-بخش تغذیه- رختشویخانه-استریلیزاسیون مرکزی-:نگهداری-مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی در بیمارستان- کاخداری-ایمنی بیمارستان
اقتصاد بهداشت: عدالت در نظام سلامت- مفاهیم و سنجش کارایی در سازمان های مراقبت سلامت- آشنایی با مفاهیم و کاربرد برنامه ریزی خطی در بخش سلامت- اصول ارزشیابی اقتصادی در مراقبت سلامت-: اندازه گیری و ارزش گذاری پی آمد های سلامت- انواع روش های ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت-
مدیریت مالی: مدیریت سرمایه در گردش در سازمان های مراقبت سلامت-تحلیل پروژه های سرمایه ای در نظام مراقبت سلامت
تجزیه و تحلیل صورت های مالی- برنامه ریزی سود و اهرم ها- سیاست سرمایه در گردش-
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ کلیات بهداشت: مراقبت های بهداشتی جامعه-بهداشت بین المللی
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: ماهیت مدیریت منابع انسانی -تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی-تجزیه و تحلیل شغل-فرآیند برنامه ریزی- فرایند کارمندیابی-فرایند انتخاب-فرایند اجتماعی کردن- فرآیند آموزش کارکنان-ارزیابی عملکرد-سیستم پاداش-مدیریت حقوق و دستمزد- انضباط – اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: بیمارستان چه نوع سازمانی است/تاریخچه اجمالی-مدیریت بیمارستان- مدیر ارشد اجرایی- راه های ورود به بیمارستان- بخش اورژانس- واحد پذیرش-خدمات پرستاری-خدمات تشخیصی – درمانی اصلی-سایر خدمات تشخیصی – درمانی-خدمات پشتیبانی بیمار- خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات- خدمات پشتیبانی اداری- درآمد زایی- بودجه بندی بیمار ستان- فعالیت های تجاری- مدارک پزشکی- ارتقای کیفیت- مدیریت خطر و سهل انگاری و طبابت غلط- ایمنی بیمار- اخلاق پزشکی- اعتبار بخشی و صدور مجوز- بازاریابی بیمارستان- برنامه ریزی- نظام مراقبت پزشکی آمریکا- نظام مراقبت بهداشتی و درمانی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها-بیمه
اقتصاد بهداشت: تحلیل تصمیم در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت- مکانیزم های پرداخت به ارایه دهندگان خدمات مراقبت سلامت- آشنایی با شاخص های توسعه انسانی-اصلاحات در نظام سلامت-نقش های بخش خصوصی و عمومی در تدارک خدمات بهداشتی- تمرکز زدایی نظام بهداشت
مدیریت مالی: بودجه بندی سرمایه ای- مدیریت ساختار سرمایه- تأمین مالی بلند مدت- بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ اقتصاد خرد: تقاضا-عرضه-تعادل
اقتصاد کلان: چرخه تولید و درآمد ملی-حسابداری درآمد ملی و شاخص قیمت
اقتصاد سلامت: آشنایی با رفتار مصرف کنندگان مراقبت سلامت / نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت-عرضه و ارایه مراقبت های سلامت/ تعاریف واژه ها- آشنایی با رفتار سازمان های مراقبت سلامت به عنوان بنگاه های اقتصادی- نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت- آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سازمان مراقبت سلامت
ریاضیات: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ اقتصاد خرد: کشش-نظریه رفتار مصرف کننده
اقتصاد کلان: مدل درآمد-مخارج و سیاست های مالی دولت-بازار پول و سیاست های پولی
اقتصاد سلامت: آشنایی با مباحث توابع هزینه در سازمان مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت های سلامت- تقاضا و عرضه بیمه مراقبت سلامت- بیمه سلامت بهینه پیشگیری و درمان- اطلاعات ناقص/ تقاضای القایی ناشی از عرضه کننده و اختلاف جزئی بین نواحی
ریاضیات: مشتق – کاربرد مشتق – مختصات قطبی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ اقتصاد خرد: هزینه ها
اقتصاد سلامت: عدالت در نظام سلامت- مفاهیم و سنجش کارایی در سازمان های مراقبت سلامت- آشنایی با مفاهیم و کاربرد برنامه ریزی خطی در بخش سلامت- اصول ارزشیابی اقتصادی در مراقبت سلامت-: اندازه گیری و ارزش گذاری پی آمد های سلامت- انواع روش های ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت-
ریاضیات هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری – حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
آمار: مفهوم آمار-بیان و توزیع-شاخص های مرکزی و پراکندگی –احتمالات-توزیع نرمال
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ اقتصاد خرد: بازار رقابت کامل-بازار انحصار کامل فروش
اقتصاد سلامت: تحلیل تصمیم در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت- مکانیزم های پرداخت به ارایه دهندگان خدمات مراقبت سلامت- آشنایی با شاخص های توسعه انسانی-اصلاحات در نظام سلامت-نقش های بخش خصوصی و عمومی در تدارک خدمات بهداشتی- تمرکز زدایی نظام بهداشت
ریاضیات: انتگرال- کاربردهای انتگرال
آمار: برآورد-آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن -رگرسیون و همبستگی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد پرستاری
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب –CCU – ICU
کودکان:
بهداشت مادران و نوزادان: کلیات پرستاری بهداشت مادران و نوزادان-سلامت زنان-مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زنان-:لقاح و رشد و تکامل جنینی-بارداری-مراقبتهای دوران بارداری-ارزیابی سلامت جنین-
بهداشت جامعه: تاریخچه بهداشت عمومی-جامعه/بهداشت جامعه/پرستار بهداشت جامعه-عوامل موثر بر بهداشت و سلامت-مفاهیم سلامتی، بیماری و پیشگیری-فرآیند پرستاری بهداشت جامعه-آموزش بهداشت-مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) (Primary Health Care) -نظام های ارائه دهنده خدمات بهداشتی-تیم بهداشتی-پویایی گروه-جمعیت و عوامل موثر بر آن
نشانگرهای بیماری‌زایی (Morbidity)
روان پرستاری: تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری-روان پرستاری -بهداشت روان -انگیزه ها و نیازهای اساسی انسان -خود –بحران-استرس- ارتباط و ارتباط درمانی-
زبان انگلیسی:
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ داخلی جراحی: گوارش – کبد و مجاری صفراوی – ارتوپدی – کلیه و مجاری ادراری – آب و الکترولیت
کودکان:
بهداشت مادران و نوزادان: ژنتیک و مشاوره ژنتیکی-زایمان طبیعی-روشهای مختلف کاهش درد زایمان-دوران نفاس-:نوزاد طبیعی-:تغذیه نوزاد
بهداشت جامعه: بهداشت و تنظیم خانواده-تنظیم خانواده-مراقبتهای دوران بارداری-مراقبت از کودکان-شیرمادر-ایمن سازی-اصول کلی واکسیناسیون-بیماریهای واگیر بومی-پرستاری بهداشت مدارس-بهداشت حرفه ای-بهداشت روان-انواع بیماریهای روانی
سالمندی
روان پرستاری: نشانه شناسی در اختلالات روانی -سبب شناسی اختلالات روانی -نقش مذهب در درمان و پیشگیری از بیماری های روان-طبقه بندی بیماری های روانی زبان انگلیسی:
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ داخلی جراحی: بیماریهای عفونی – ایمونولوژی – خون – غدد –دیابت– بیماریهای زنان
کودکان:
بهداشت مادران و نوزادان: بهداشت و تنظیم خانواده- عوارض دوران بارداری- خونریزی های دوران بارداری- اختلالات مایع آمنیون- بیماری های داخلی جراحی دردوران بارداری- وضعیت های آسیب پذیر جنین
بهداشت جامعه: ازدواج-بهداشت قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیکی-تعریف خانواده و انواع آن-ساختار عملکرد و فرهنگ جامعه-عوامل موثر بر بهداشت خانواده-مراحل زندگی خانواده-فرآیند پرستاری در خانواده-بازدید منزل-بحران در خانواده-سوء رفتار در خانواده-معلولیت در خانواده-خانواده های آسیب پذیر-اعتیاد در خانواده-بزهکاری در خانواده
روان پرستاری: اختلالات اسکیزوفرنی -اختلالات خلقی اختلالات اضطراب -اختلالات شبه جسمی ، ساختگی و تمارض -اختلالات تجزیه ای -اختلالات انطباقی-اختلالات روان تنی
زبان انگلیسی:
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ داخلی جراحی: مفاهیم – پوست و سوختگی –ENT و چشم – اتاق عمل – سرطان
کودکان:
بهداشت مادران و نوزادان: زایمان های آسیب پذیر- زایمانهای ابزارمند و تهاجمی- نوزادان آسیب پذیر- صدمات وارده به مادر در حین زایمان-صدمات وارده به نوزاد-عوارض بعد از زایمان-نازایی و عقیمی
بهداشت جامعه: غربالگری و بیماریابی در خانواده-اکولوژی و بهداشت محیط-اپیدمیولوژی-پژوهش در علوم بهداشتی-مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-بهداشت آب-بهداشت هوا-بهداشت خاک-دفع بهداشتی زباله-تصفیه فاضلاب-ناقلین بیماری و روش های مبارزه با آنها-بهداشت مسکن و اماکن عمومی و محیط بیمارستان-بهداشت مواد غذایی-بهداشت آسیب های فیزیکی-بهداشت آسیب های شیمیایی
روان پرستاری: اختلالات شخصیت -اختلالات جنسی -اختلالات شناختی-اختلالات مرتبط با مواد -فوریت های روان پزشکی -درمان ها در روان پزشکی زبان انگلیسی:

کارشناسی ارشد مجموعه مامایی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بارداری و زایمان: بارداری و زایمان در دید وسیع-آناتومی مادر-ناهنجاری های ادراری-تناسلی مادرزادی- فیزیولوژی مادر
لانه گزینی و تکامل جفت-اختلالات جفت-امبریوژنز و تکامل مورفولوژیک جنین- مشاوره قبل از حاملگی
مراقبتهای پره ناتال- تصویربرداری از جنین
بیماری های زنان: ارزیابی و ارتباط اولیه- فیزیولوژی تولید مثل- مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و غربالگری
بهداشت،تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: بهداشت و تنظیم خانواده-غربالگری- مفهوم سلامت و بیماری
نوزادان و مراقبتهای مربوطه: کلیاتی درباره نوزادان- نوزاد-حاملگی های پر خطر-جنین- نوزاد پر خطر- تظاهرات بالینی بیماری ها در دوره نوزادی-
جنین شناسی: مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی: لیبر پره‌ترم-حاملگی پست‌ترم- اختلالات رشد جنین-حاملگی‌های چندقلویی- ملاحظات عمومی و ارزیابی مادر-مراقبت‌های ویژه و تروما
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی: رابطه پزشک ‌ـ بیمار و فنون مصاحبه- رشد انسان در طول چرخه حیات
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بارداری و زایمان: مایع آمنیون-تراتولوژی،تراتوژنها و عوامل فتوتوکسیک-ژنتیک-تشخیص پره ناتال-بررسی قبل از زایمان-سقط-حاملگی اکتوپیک(نابه جا) -بیماری تروفوبلاستیک حاملگی
بیماری های زنان: ژنیکولوژی عمومی-سقط زودرس و حاملگی نابه جا
بهداشت،تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: مراقبت های بهداشتی جامعه- مراقبت های دوران بارداری
نوزادان و مراقبتهای مربوطه: بیماری های دستگاه عصبی مرکزی-اورژانس های اتاق زایمان- بیماری های دستگاه تنفسی- اختلالات دستگاه گوارش
جنین شناسی: هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی: چاقی-هیپرتانسیون مزمن- اختلالات ریوی (تنفسی) – اختلالات ترومبوآمبولیک- اختلالات کلیه و دستگاه ادراری- اختلالات دستگاه گوارش
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی: دوره نوپایی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بارداری و زایمان: فیزیولوژی لیبر-لیبرطبیعی-لیبرغیرطبیعی-بررسی هنگام زایمان- آنالژزی و بی هوشی در زایمان- القا و تقویت لیبر-زایمان واژینال-زایمان بریچ-زایمان واژینال ابزاری- نوزاد پره ترم- مرده زایی
بیماری های زنان: ژنیکولوژی جراحی- اوروژنیکولوژی و جراحیهای بازسازی لگن
بهداشت،تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: مراقبت از کودکان- ازدواج-بهداشت قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیکی
نوزادان و مراقبتهای مربوطه: اختلالات خونی-دستگاه ادراری تناسلی-ناف- اختلالات متابولیک- دستگاه غدد درون ریز
جنین شناسی: دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی: اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس- اختلالات هماتولوژیک- دیابت شیرین- اختلالات اندوکرین-اختلالات بافت همبند- اختلالات عصبی (نورولوژیک)
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی: روانپزشکی وطب تولید مثل
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بارداری و زایمان : دورۀ نفاس- عوارض نفاسی-اختلالات هیپرتانسیو-خونریزی زایمانی (مامایی) – لیبر پره‌ترم- حاملگی پست‌ترم- اختلالات رشد جنین-حاملگی‌های چندقلویی
بیماری های زنان: اندوکرینولوژی تولید مثل-اونکولوژی ژنیکولوژیک
بهداشت،تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: واکسیناسیون- ASQ
نوزادان و مراقبتهای مربوطه: دیس مورفولوژی- عفونت در نوزادان- برنامه گسترش ایمن سازی کشوری- رفلکسهای دوره نوزادی
جنین شناسی: دستگاه ادراری – تناسلی- سر و گردن– دستگاه عصبی-گوش- چشم
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی: اختلالات روانی-اختلالات پوستی (درماتولوژیک) -بیماریهای نئوپلاستیک-بیماریهای عفونی- بیماریهای آمیزشی
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی: اختلالات جنسی / مشکلات شایع روانپزشکی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ تغذیه اساسی: کربوهیدرات ها-پروتئین ها و اسیدهای آمینه
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی-تغذیه در دوران شیر دهی-تغذیه در دوران نوزادی و شیرخوارگی-تغذیه در دوران خردسالی و کودکی
رژیم درمانی: اختلالات دستگاه گوارش فوقانی- اختلالات دستگاه گوارش تحتانی-مراقبت های تغذیه ای در بیماریهای کبدی، سیستم صفراوی و پانکراس-رژیم درمانی برای آلرژی غذائی و عدم تحمل غذائی- تغذیه درمانی در دیابت ملیتوس
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ تغذیه اساسی: چربی ها-هضم، جذب، انتقال و ترشح مواد مغذی مجرای گوارشی
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ-تغذیه در دوران میانسالی-تغذیۀ در دوران سالمندی-رهنمودها برای تنظیم برنامه غذایی-داده های رژیمی و بالینی-ارزیابی تغذیه
رژیم درمانی: /تغذیه درمانی پزشکی برای آنمی-تغذیه درمانی در بیماریهای قلب و عروق-تغذیه در پرفشاری خون (هیپرتانسیون) – تغذیه درمانی پزشکی برای نارسائی قلبی و پیوند قلب-تغذیه در بیماریهای ریوی
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ تغذیه اساسی: انرژی-ویتامین ها
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: اطلاعات آزمایشگاهی-داده های آزمایشگاهی-تغذیه و تداخل دارویی-تغذیه با لوله و تغذیه وریدی-تشخیص و مداخلات تغذیه ای-بیماری های ناشی از سوء تغذیه-ژنومیک تغذیه (Natritional Genamics) -التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن
رژیم درمانی: رژیم درمانی در بیماری های کلیوی- تغذیه درمانی در پیشگیری و درمان سرطان- تغذیه درمانی پزشکی برای بیماری نقص سیستم ایمنی(HIV) -تغذیه در استرس های متابولیکی، عفونت، ضربه، سوختگی و جراحی- تغذیه درمانی در اختلالات روماتیسمی
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ تغذیه اساسی: املاح و مواد معدنی: -آب، الکترولیت ها
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه برای سلامت و تناسب/تنظیم وزن-تغذیه در مانی پزشکی در اختلالات غذا خوردن-تغذیه برای ورزشکاران-تغذیه برای سلامتی استخوان-تغذیه برای سلامت دهان و دندان
رژیم درمانی: تغذیه درمانی در اختلالات عصبی- رژیم درمانی پزشکی دربیماری های روانی و شناختی-تغذیه درمانی پزشکی برای نوزادان با وزن کم تولد-تغذیه درمانی در اختلالات متابولیکی- تغذیه درمانی پزشکی برای ناتوانایی های تکاملی- تغذیه درمانی پزشکی دربیماری های غده تیروئید و سایر بیماریهای مرتبط با آن
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیماریهای داخلی-جراحی:
بیوشیمی: ساختمان و عملکرد پروتئین ها- آنزیم ها- کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک- غشاهای بیولوژیک
فیزیک :مکانیک
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
فارماکولوژی: اصول پایه فارماکولوژی-مقدمه ای بر فارماکولوژی اتونومیک- داروهای فعال کننده گیرنده های کولی نرژیک و دارو های مهار کننده کولین استراز- بلوک کننده های گیرنده کولی نرژیک و رژنره کننده های کولین استراز-داروهای مقلد سمپاتیک
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیماریهای داخلی-جراحی:
بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی- گلیکولیز و اکسیداسیون- بیوسنتز اسیدهای آمینه
فیزیک :شاره-موج-گرما
فیزیولوژی: اعصاب
فارماکولوژی: بلوک کننده های گیرنده آدرنرژیک- داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون-داروهای مورد استفاده در درمان آنژین صدری- داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیماریهای داخلی-جراحی:
بیوشیمی: کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه- تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- ژنتیک مولکولی- همانند سازی و ترمیم DNA
فیزیک :الکترومغناطیس
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
فارماکولوژی: داروهای ضد آریتمی- دیورتیک ها- داروهای ضد تشنج
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیماریهای داخلی-جراحی:
بیوشیمی: سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
فیزیک : اپتیک – فیزیک نوین
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
فارماکولوژی: بی هوش کننده های عمومی- بی حس کننده های موضعی- داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ مبانی اپیدمیولوژی: مقدمه-چگونگی انتقال بیماریها- اندازه گیری وقوع بیماری ها-رشد ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون های تشخیصی و غربالگری
اپیدمیولوژی بیماریها: عفونت HIV / ایدز-هپاتیت های ویروسی-آنفلوانزا-سرخک-سرخجه-اوریون-بیماری فلج اطفال-هاری-تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه – کنگو-سل-جذام-تب مالت (بروسلوز) -وبا-اسهال خونی باکتریایی-تب حصبه و شبه حصبه-مسمومیت های غذایی سالمونلایی (سالمونلوزهای غیر تیفوئیدی)
بهداشت عمومی: اصول اپیدمیولوژی- اپیدمیولوژی تحلیلی- اپیدمیولوژی تجربی-اپیدمیولوژی بیماری های عفونی- غربالگری- جمعیت شناسی و تنظیم خانواده-آمارهای اساسی بهداشت
اصطلاحات پزشکی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ مبانی اپیدمیولوژی: سیر طبیعی بیماری ها- ارزیابی اثر بخشی روش های پیش گیری ودرمان- مباحث بیشتری درباره کارآزمایی اتفاقی شده
اپیدمیولوژی بیماریها: مننژیت مننگوکوکی-سیاه سرفه-دیفتری-کزاز نوزادی-لپتوسپیروز-آنتراکس (سیاه زخم) -تب کیو-طاعون-لیشمانیوز جلدی (سالک) -لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) -مالاریا-توکسوپلاسموز-بیماری هیداتید (کیست هیداتید) -فاسیولیازیس
گال-عفونت های آمیزشی-عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی-مقاومت به داروهای ضد میکروبی
بهداشت عمومی: انسان و پزشکی-مفهوم سلامت و بیماری-علوم اجتماعی و پزشکی- ارتباط برای آموزش بهداشت- برنامه ریزی و مدیریت بهداشت-مراقبت های بهداشتی جامعه-بهداشت بین المللی
اصطلاحات پزشکی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ مبانی اپیدمیولوژی: مطالعات همگروهی(COTOT STUDIES) -مطالعات مورد- شاهدی ومقطعی-
اپیدمیولوژی بیماریها: پرفشاری خون-تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب-بیماری ایسکمیک قلب-بیماری مزمن دریچه قلب-دیابت-چاقی-استئوپروز (پوکی استخوان) -کم کاری تیروئید نوزادان-سوء تغذیه پروتئین – انرژی کودکان-کمبود ریزمغذی ها-کمبود ید-بلایای طبیعی-حوادث جاده ای-سقوط-سوختگی-مسمومیت-مصدومیت های مرتبط با حیوانات-خودکشی-خودسوزی-آدم کشی عمدی-اثرات جنگ و درگیری های نظامی بر سلامت مردم-ناهنجاری های مادرزادی-اختلالات ژنتیکی-تالاسمی-افسردگی و اضطراب
بهداشت عمومی: مراقبتهای دوران بارداری-مراقبت از کودکان-بیماری های واگیر بومی-بهداشت مدارس-بهداشت حرفه ای-بهداشت روان-سالمندی-ازدواج-بهداشت قبل از ازدواج ومشاوره ژنتیکی-تعریف خانواده و انواع آن- ساختار عملکرد و فرهنگ خانواده-عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده-مراحل زندگی خانواده-بحران در خانواده-سوء رفتار در خانواده-معلولیت در خانواده-خانواده های آسیب پذیر-اعتیاد در خانواده-بزهکاری در خانواده-اکولوژی و بهداشت محیط-بهداشت آب-بهداشت هوا-بهداشت خاک- دفع بهداشتی زباله-تصفیه فاضلاب- ناقلین بیماری و روش های مبارزه با آنها-بهداشت مسکن و اماکن عمومی و محیط بیمارستان- بهداشت مواد غذایی-بهداشت آسیب های فیزیکی- حوادث و کنترل آن- بهداشت مسکن-بهداشت روستا
آمار: مفهوم آمار-بیان و توزیع-شاخص های مرکزی و پراکندگی –احتمالات-توزیع نرمال
اصطلاحات پزشکی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ مبانی اپیدمیولوژی: برآورد خطر-ATTRIBUTABLE RISK- از همبستگی به علیت-مطالبی بیشتر پیرامون تفسیرهای علیت
اپیدمیولوژی بیماریها: صرع-مالتیپل اسکلروز (ام اس) -بیماری آلزایمر-بیماری پارکینسون-آسم-بیماری انسداد مزمن ریه-کلیات نابینایی و اختلالات بینایی-آمبلیوپی (تنبلی چشم) -عیوب انکساری (نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم) -کاتاراکت (آب مروارید) -گلوکوم (آب سیاه) -پوسیدگی دندان-بیماری های پریودنتال-بیماری های ناشی از آلودگی هوا-آلودگی با سرب-عوارض تغییرات اقلیم بر سلامت-دخانیات-اعتیاد-سلامت اجتماعی-کیفیت زندگی یک پیامد مهم سلامت-عدالت در سلامت-فقر-مهاجرت-حاشیه نشینی
مرگ مادران باردار-مرگ های حول و حوش تولد-سرطان پستان-سرطان دهانه رحم-سرطان مری-سرطان معده-سرطان کولون و رکتوم-تومورهای اولیهی کبد-سرطان مثانه-سرطان پروستات-سرطان ریه-لنفوم و لوکمی-سرطان دهان
بهداشت عمومی: عفونت های تنفسی-عفونت های روده ای- بیماریهای منتقله به وسیله بندپایان- بیماریهای مشترک انسان و جانوران-بیماریهای منتقله از راه پوست و سطوح پوستی- بیماریهای مزمن غیر واگیر
آمار: برآورد-آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن -رگرسیون و همبستگی
اصطلاحات پزشکی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- مدل اعتقادی بهداشتی- مدل فرانظری- تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده- تئوری های استرس و سازگاری-تئوری شناختی اجتماعی- بازاریابی اجتماعی-انتشار نوآوری ها-مدل آموزش بزرگسالان فریر-نظریه های تکاملی و پایه- ارتقاء سلامت از نمایی نزدیکتر
روانشناسی: ماهیت روانشناسی-مبانی زیست شناختی-رشد روانی- فرایندهای حسی-ادراک-هشیاری
بهداشت عمومی: سلامت و بیماری-مراقبت های بهداشتی اوّلیه-نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت-آموزش بهداشت و ارتقای سلامت-ارتباط بهداشتی-مشاوره سلامت-کلیّات بهداشت محیط-بهداشت آب-فاضلاب و مسائل مربوط به آن-مدیریت زباله های شهری-آلودگی هوا و اثرات آن-آلودگی صوتی-عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آنها-بهداشت دهان و دندان
جامعه شناسی: کلیات و مفاهیم-تاریخچه جامعه شناسی و تفکرات اجتماعی-جامعه شناسی و سایر رشته های علوم انسانی-روش تحقیق در جامعه شناسی-فرهنگ-گروه های اجتماعی-ارزشها،هنجارها و کنترل اجتماعی-نهادهای اجتماعی-نهاد خانواده و خویشاوندی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: مهارتهای آموزشی و پرورشی/مبانی نظری یادگیری- مبانی نظری تدریس- ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش- مدیریت کلاس درس-هدف های آموزشی و منابع تعیین آن ها-طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن-روش تنظیم برنامه های درسی-روشهای تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم-روشهای تدریس مبتنی بر تعامل- روش های تدریس مسئله محور- روشهای آموزش انفرادی
روانشناسی: یادگیری و شرطی سازی- حافظه- زبان و ارتباط- انگیزه‌های بنیادی-هیجان
بهداشت عمومی: مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی-مبانی و اصول اپیدمیولوژی-نظام مراقبت و گزارش دهی-مراقبت بیماری ها-وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور-طراحی یک مطالعۀ مشاهده ای-اپیدمیولوژی و کنترل سل-واکسیناسیون
جامعه شناسی: مبانی/موقعیت،نقش و پایگاه اجتماع-طبقات و قشربندی اجتماعی-تغییرات اجتماعی-اثبات گرایی
زبان انگلیسی:
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی/ طراحی آموزشی-ارتباط در آموزش-مواد و وسایل آموزشی-رسانه های آموزشی غیر نورتاب- رسانه های آموزشی نورتاب ساکن-رسانه های آموزشی نورتاب متحرک- عکاسی-تجهیزات شنیداری
روانشناسی: تفاوتهای فردی-شخصیت-فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار- روانشناسی نابهنجاری
بهداشت عمومی: اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی-اپیدمیولوژی و کنترل هاری-اپیدمیولوژی و کنترل جذام-اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت-اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا-اپیدمیولوژی و کنترل ایدز-اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال-روش های پیشگیری از بارداری
جامعه شناسی: تطور گرایی-ساخت گرایی-کارکرد گرایی-پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیدار شناختی-نظریه مبادله-روش شناسی مردمی یا جامعه شناسی زندگی روزمره و معرفت عامیانه-بعد از نوگرایی-نظریه متقابل-ماهیت روانشناسی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت/تکنولوژی آموزشی درحوزه سلامت-کاربرد نظریه های یادگیری در حوزه سلامت-عوامل تعیین کننده یادگیری-تعیین اهداف رفتاری-روش های آموزشی-مواد و رسانه های آموزشی-مروری بر تکنولوژی آموزشی
روانشناسی: روش های درمان-شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی-عامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی- روش های آمار و اندازه گیری
بهداشت عمومی: تغذیه با شیر مادر-رشد و نموِّ در کودکان-بهداشت مدارس-بهداشت سالمندان-بهداشت روان-روانشناسی سلامت-جمعیت شناسی
جامعه شناسی: جامعه شناسی سازمان و توان سازمانی/مفهوم و موضوع جامعه شناسی-مفاهیم مهم در جامعه شناسی سازمان ها-بنیانگذاران جامعه شناسی و فکر سازمانی-سیر تحولات اجتماعی و روند شکل گیری سازمان ها-انقلاب صنعتی، نظام سرمایه داری، سازمان های تولیدی-نظریه های سازمانی-اهداف،طراحی و ساخت سازمان-انواع سازمان ها-تصمیم گیری در سازمان ها-توانسازمانی و ساخت قدرت در جامعه و گروه های انسانی-مسئولیت سازمان در برابر جامعه-رهبری و سازمان-ساختار سازمان و تاثیر آن بر کارکرد جامعه-ویژگی ها و کارکرد سازمان در جوامع در حال توسعه-ویژگی های نامطلوب سازمانی در جهان سوم
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بهداشت حرفه ای: عوامل فیزیکی محیط کار(صدا و ارتعاش – روشنایی – شرایط جوی محیط کار – پرتوها)
فیزیک: مکانیک
ریاضی: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریه اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زبان انگیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بهداشت حرفه ای: عوامل شیمیایی محیط کار- تهویه و نمونه برداری
فیزیک: شاره-موج-گرما
ریاضی: مشتق – کاربرد مشتق – مختصات قطبی
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زبان انگیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بهداشت حرفه ای: ارگونومی – ایمنی کار
فیزیک: الکترومغناطیس
ریاضی: هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری – حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زبان انگیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بهداشت حرفه ای: سم شناسی
فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زبان انگیسی

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ میکروبیولوژی مواد غذایی: تاریخچه و اهمیت و طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها-عوامل خارجی و داخلی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی
شیمی مواد غذایی: آب- پراکندگی اجزاء در سیستمهای غذایی- پروتئینها
اصول نگهداری مواد غذایی: عوامل موثر در فساد مواد غذایی- نگهداری مواد غذایی تازه-آنزیم زدایی- انجماد
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: سلامت مواد غذایی- سم شناسی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ میکروبیولوژی مواد غذایی: روش های کشت میکروبی میکروسکوپی و نمونه برداری- فساد میکروبی غذا
شیمی مواد غذایی: لیپیدها- کربوهیدراتها- آنزیمها
اصول نگهداری مواد غذایی: استریلیزاسیون حرارتی-غلیظ کردن- خشک کردن-خشک کردن انجمادی
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: بیماری های ناشی از غذا
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ میکروبیولوژی مواد غذایی: نگهداری مواد غذایی
شیمی مواد غذایی: رنگ در مواد غذایی- ویتامینها و مواد معدنی-طعم مواد غذایی- افزودنیهای غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی: تخمیر-عمل آوری و شور کردن- نگهداری شیمیایی مواد غذایی
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: شناخت اهداف و روش های مختلف نگهداری-روش های تولید سوسیس و کالباس
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ میکروبیولوژی مواد غذایی: میکروب های بیماریزای مواد غذایی
شیمی مواد غذایی: ترکیبات نامطلوب در مواد غذایی- کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی: تابش دهی-تکنولوژی های جدیدتر- سردخانه
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: تولید شیر
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ شیمی مواد غذایی: آب-لیپیدها-پروتئین‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی: تاریخچه و اهمیت و طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها-عوامل خارجی و داخلی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی
تکنولوژی مواد غذایی: اصول نگهداری مواد غذایی-اصول کنسروسازی
کنترل کیفی مواد غذایی: کلیات-عوامل مؤثر بر کیفیت مواد غذایی-مراحل اصلی در کنترل کیفیت مواد غذایی- نمودار های کنترل کیفی مواد غذایی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ شیمی مواد غذایی:کربوهیدرات‌ها-مواد معدنی-رنگ‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی: روش های کشت میکروبی میکروسکوپی و نمونه برداری- فساد میکروبی غذا
تکنولوژی مواد غذایی: شیر-گوشت
کنترل کیفی مواد غذایی: کنترل کیفیت آماری-بازرسی مواد غذایی- استانداردهای مواد غذایی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ شیمی مواد غذایی:طعم-ویتامین‌ها-ویتامین‌های محلول در آب
میکروبیولوژی مواد غذایی: نگهداری مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی: دانه های روغنی و روغن های خوراکی-غلات
کنترل کیفی مواد غذایی: تقلب در مواد غذایی-سیستم های HACCP-اصول استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی / استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ شیمی مواد غذایی:آنزیم-افزودنی‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی: میکروب های بیماریزای مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی: چغندرقند و ترکیبات شیمیایی آن – کنسرو
کنترل کیفی مواد غذایی: عیب‌یابی و حل مشکلات در صنایع غذایی-سیستم‌های کنترل خودکار در صنایع غذایی- سازمان دهی واحد کنترل کیفیت
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ فیزیک: مکانیک
ریاضی: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
فیزیک هسته ای : ساختار هسته ای -واپاشی هسته های ناپایدار –
فیزیک اتمی: جرم، انرژی و تکانه در نسبیت-کوانتش در فیزیک کلاسیک
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
آناتومی: آناتومی تنه
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ فیزیک: شاره-موج-گرما
ریاضی: مشتق – کاربرد مشتق – مختصات قطبی
فیزیک هسته ای : واکنشهای هسته ای-شکافت هسته ای-
فیزیک اتمی: اثرهای کوانتومی – جنبه های موجی ذرات مادی
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ فیزیک: الکترومغناطیس
ریاضی: هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری – حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
فیزیک هسته ای : فیزیک نوترون
فیزیک اتمی: کوانتومی بودن ماده و ساختار اتم هیدروژن
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
آناتومی: سروگردن
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال
فیزیک هسته ای : فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد فیزیک اتمی: اتمهای چند الکترونی و اندازه حرکت زاویه ای مداری و اسپینی- آشکارسازی تابش های هسته ای
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
آناتومی: اعصاب
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ فیزیک: مکانیک
ریاضی: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
فیزیک پرتوها: مقدمه ای بر فیزیک- تشعشع- واکنش ها و پرتوهای هسته ای- تضعیف، HVL، TVL
رادیوبیولوژی و حفاظت: تعریف کلی از ساختمان DNA و انواع پارگی- بقای سلول-چرخه سلولی و نحوه نمایش مراحل چرخه سلولی
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
آناتومی: آناتومی تنه
بیولوژی سلولی: روش های مطالعه سلولی- سلول- سیستم پروکاریوتی-پروتئین های غشایی-نقل و انتقال غشایی
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ فیزیک: شاره-موج-گرما
ریاضی: مشتق – کاربرد مشتق – مختصات قطبی
فیزیک پرتوها: برهم کنش های فوتون با ماده- کیفیت اشعه -Xفیلتر- اثرات پرتوهای ایکس یا گاما
رادیوبیولوژی و حفاظت: انواع آسیب‌های تشعشع- ماهیت اثر اکسیژن و OER برای پرتوهای متفاوت-واگذاری انرژی و انتقال خطی انرژی
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
بیولوژی سلولی: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ فیزیک: الکترومغناطیس
ریاضی: هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری – حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
فیزیک پرتوها: فاکتورهای هندسی موثر در تصویر رادیو گرافی- رادیولوژی تشخیصی- سنجش و اندازه گیری تشعشع
رادیوبیولوژی و حفاظت: آثار کشنده زودرس- تاریخچه محافظ های پرتویی- آثار قطعی و احتمالی-تولید سلولهای جنسی در مرد و زن و دز برای عقیمی موقت و دائم
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
آناتومی: سروگردن
بیولوژی سلولی: کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال
فیزیک پرتوها: کنتراست-آشکارسازی- دستگاه های تصویربرداری در پزشکی هسته ای- چکیده ای بر رادیوتراپی
رادیوبیولوژی و حفاظت: اثر پرتوها بر رویان و جنین- کاتاراکت-دزهای ناشی از تشعشع زمینه طبیعی و تابش گیری داخلی-کمیت ها و یکاها
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
آناتومی: اعصاب
بیولوژی سلولی: هسته-چرخه سلولی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ روش تحقیق: علم و روشهای علمی-تحقیق و مفاهیم اساسی آن-انتخاب مسئله و بیان فرضیه
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: مباحث کلی- خواب و بیداری- تنظیم درونی
روانشناسی عمومی: ماهیت روانشناسی-مبانی زیست شناختی-رشد روانی-فرایندهای حسی- ادراک
روانشناسی رشد: تاریخچه، نظریه و راهبردهای پژوهشی-مبانی زیستی و محیطی- رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد-رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی- رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی
نظریه های شخصیت: درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید(روانکاوی)- آدلر(روان شناسی فردنگر)-یونگ(روان شناسی تحلیلی)-کلین(نظریه روابط شیء)
روان درمانی: مقدمه-فرد عادی و متخصص بالینی-مسایل اخلاقی در کاربست مشاوره- نظریه روانکاوی
روانشناسی بالینی: روان شناسی بالینی چیست؟-گذشته و حال روان شناسی بالینی-ویژگی های اصلی سنجش بالینی-مصاحبه و مشاهده در روان شناسی بالینی
آسیب شناسی: دلیریوم (روان آشفتگی)، زوال عقل (دمانس)، اختلالات شناختی و نسیانی- جنبه های عصبی-روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS). – اسکیزوفرنی- سایر اختلالات سایکوتیک (روانپریشانه)
ارزیابی روانشناختی: مقدمه-بافت سنجش بالینی-مصاحبه سنجشی-سنجش رفتاری
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ روش تحقیق: جامعه و نمونه-تحقیق زمینه‌‌یابی-روش شناسی
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: رفتارهای تولید مثل- رفتارهای هیجانی
روانشناسی عمومی: هشیاری-یادگیری و شرطی سازی-حافظه- زبان و ارتباط-انگیزه‌های بنیادی
روانشناسی رشد: رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی-رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی- رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی- رشد جسمانی و شناختی در اواسط کودکی- رشد هیجانی و اجتماعی در اواسط کودکی
نظریه های شخصیت: هورنای(نظریه روان کاوی اجتماعی)-فروم(روان کاوی انسان گرا)- اریکسون( پسافرویدی)- مزلو (نظریه کل نگر)-پویشی-می( روان شناسی وجودی)
روان درمانی: درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فردمدار
روانشناسی بالینی: آزمون گیری در روان شناسی بالینی-ویژگی های اساسی مداخلات بالینی-روان درمانی های روانپویشی و انسانگرا
آسیب شناسی: اختلالات خلقی-اختلالات اضطرابی- اختلالات شبه جسمی-سندرم خستگی مزمن و ضعف اعصاب- اختلالات ساختگی
ارزیابی روانشناختی: مقیاس های هوشی وکسلر-مقیاس های حافظه وکسلر-پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ آمار: مفهوم آمار-بیان و توزیع-شاخص های مرکزی و پراکندگی –احتمالات-توزیع نرمال
روش تحقیق: تحقیق آزمایشی-آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها-پژوهش تاریخی
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: زیست شناسی یادگیری و حافظه- کارکردهای شناختی
روانشناسی عمومی: هیجان- تفاوتهای فردی-شخصیت-فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار- روانشناسی نابهنجاری
روانشناسی رشد: رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی-رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی- رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی (جوانی) -رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل بزرگسالی (جوانی) – رشد جسمانی و شناختی در میانسالی
نظریه های شخصیت: آلپورت / روان شناسی فردی- کتل و آیزنک- نظریه صفت و عاملی- راجرز/ نظریه مردمدار- اسکینر- تحلیل رفتاری
روان درمانی: درمان گشتالتی-رفتار درمانی- درمان شناختی- رفتاری- واقعیت درمانی
روانشناسی بالینی: روان درمانی های رفتاری و شناختی- رفتاری-سایر مداخلات بالینی-تحقیق درباره مداخله بالینی-روان شناسی بالینی کودک
آسیب شناسی: اختلالات تجزیه ای-رفتارها و تمایلات جنسی انسان- اختلالات هویت جنسی- اختلالات خوردن- خواب طبیعی و اختلالات خواب
ارزیابی روانشناختی: پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون- پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) – آزمون رورشاخ-آزمون اندریافت موضوع
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ آمار: برآورد-آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن -رگرسیون و همبستگی
روش تحقیق: تحقیق پس رویدادی-تحقیق کیفی-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: اختلال های روان شناختی- درمانهای زیست شناختی
روانشناسی عمومی: روش های درمان-شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی-تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی- روش های آمار و اندازه گیری
روانشناسی رشد: رشد هیجانی و اجتماعی در میانسالی-رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی (پیری) -رشد هیجانی و اجتماعی در اواخر بزرگسالی (پیری) -مرگ، مردن و داغدیدگی
نظریه های شخصیت: بندورا / نظریه اجتماعی-شناختی- راتر و والتر میشل / نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی- کِلی / روان شناسی سازه های شخصی-سالیوان- نظریه میان فردی
روان درمانی: درمان فمینیستی- رویکردهای پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر
روانشناسی بالینی: روان شناسی سلامتی-روان شناسی بالینی عصب نگر-روان شناسی قانونی-مسائل حرفه ای در روان شناسی بالینی
آسیب شناسی: اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند- اختلالات انطباق- اختلالات شخصیت-طب روان تنی-ضمیمه-DSM
ارزیابی روانشناختی: نقاشی های فرافکنی-ابزارهای کوتاه برای برنامه ریزی ، نظارت بر درمان و سنجش پیامد- غربالگری و سنجش آسیب عصبی- روانی (نورو پسیکولوژی) – سنجش روانی و برنامه ریزی درمان
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اتاق عمل

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ اسکراب / سیرکولر : آموزش در حوزه جراحی-اصول استانداردهای مراقبت از بیمار-مسائل قانونی و اخلاقی در اتاق عمل-تیم مرقبت از بیمار-کمک جراح اول-اجرای خدمات مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی-توجهات جراحی در سالمندان- ابزار جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
بیماریهای داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب – ICU (شامل مباحث: روشهای مراقبتهای تنفسی، انواع هیپوکسمی و درمان آنها، تخلیه وضعیتی(تخلیه برونشهای سگمانته)، تنفس، سندرم زجر تنفسی بالغین( (ARDS ، چسب تیوب، نارسایی حاد تنفس، تفسیر گازهای خون شریانی)-CCU ( انفارکتوس میوکارد، تفسیر الکتروکاردیوگرام، امواج الکتروکاردیوگرام، MI )
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
آناتومی: تنه
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مبانی تئوری و عملی، تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی، بیمار به عنوان یک فرد ویژه
زبان
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ اسکراب / سیرکولر : امکانات و فضای فیزیکی-مراکز جراحی سرپایی – مراقبت از محیط حوزه جراحی-خطرات آسیب دیدن پرستار و بیمار-درمان ضد میکروبی-تکنیک آسپتیک و استریل جراحی- ابزار جراحی ENT ، فک و صورت
بیماریهای داخلی جراحی: ENT ، پوست و سوختگی، چشم
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: ENT ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم
آناتومی: سر و گردن
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مقدمات فارماکولوژی-داروشناسی جراحی-ملاحظات داروشناسی جراحی-داروهای جراحی و منابع فارماکولوژیک-اشکال دارویی کاربردی در جراحی-عوارض بالقوه داروهای گیاهی
زبان
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ اسکراب / سیرکولر : لباس مناسب اتاق عمل-بهداشت دست ها در جراحی-آلودگی زدایی و ضد عفونی-استریلیزاسیون-الکتروسرجری-جراحی لیزری-میکروسرجری-اولتراسونوسنجری-مراقبت بیمار قبل از جراحی-تشخیص ها، نمونه ها و توجهات انکولوژی- ابزار جراحی گوارش ، غدد، چشم
بیماریهای داخلی جراحی: گوارش، کلیه و مجاری ادراری
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی و گوارش و غدد
آناتومی: نورون ها
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: علم بیهوشی-انتخاب نوع بیهوشی-وضعیت بیهوشی-داروهای بیهوشی-روشهای جایگزین بیهوشی
زبان
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ اسکراب / سیرکولر : آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز- وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولر-پوزیشن های بیمار-پرب و درپ بیمار-مدیریت و نظارت بر وضعیت فیزیولوژیکی بیمار-برش های جراحی و ایمپلنت ها و برش زخم-التیام زخمها-مراقبت پس از جراحی-عوارض جراحی- ابزار جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
بیماریهای داخلی جراحی: ارتوپدی، بیماریهای زنان
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
آناتومی: اندام
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: انواع بیهوشی-احیای قلبی-ریوی
زبان

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب: برآورد نیازهای آبی و آتش نشانی، انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب، کمیت فاضلاب، ظرفیت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
تصفیه آب: آب در طبیعت، منابع آبی
تصفیه فاضلاب: مشخصات فاضلاب، تحلیل و انتخاب فرایند
شیمی و میکروبیولوژی: مفاهیم پایه از شیمی کمی، روشهای تجزیه دستگاهی، کدورت، رنگ، میکروارگانیسمها و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
آلودگی هوا: ویژگیها، اثرات و منابع آلودگی هوا
مواد زائد جامد: کلیات، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
کلیات بهداشت محیط: پرتوها و مواد رادیواکتیو، حشره شناسی پزشکی و سموم
زبان عمومی

آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ انتقال، توزیع و جمع آوری فاضلاب: طراحی خطوط انتقال آب، تاسیسات خطوط انتقال توزیع آب، هیدرولیک فاضلابروها
تصفیه آب: معیارهای کیفیآب، استانداردهای آب
تصفیه فاضلاب: تصفیه فیزیکی و شیمیایی
شیمی و میکروبیولوژی: سختی، کلر باقی مانده، میکروبیولوژی آب و فاضلاب(قسمت دوم)
آلودگی هوا: نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا
مواد زائد جامد: روشهای جمع آوری و حمل و نقل
کلیات بهداشت محیط: صدا و صوت
زبان عمومی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ انتقال توزیع آب و جمع آوری فاضلاب: ضربه آب در خط انتقال و روشهای کنترل آن، معیارهای فنی و طراحی فاضلابروها
تصفیه آب: آزمایشهای آب ، اثرات آلودگی آب
تصفیه فاضلاب: تصفیه بیولوژیکی، تصفیه پیشرفته
شیمی و میکروبیولوژی: اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی، جامدات، آهن و منگنز، سایر میکروارگانیسمهای موجود در آب و فاضلاب
آلودگی هوا: هوا شناسی و آلودگی هوا
مواد زائد جامد: دفن بهداشتی، پردازش و بازیافت
کلیات بهداشت محیط: گندزداها، بهداشت مواد غذایی
زبان عمومی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ انتقال توزیع و جمع آوری فاضلاب: شبکه توزیع آب و تاسیسات آن، جمع آوری روانابهای سطحی
تصفیه آب: تصفیه آب
تصفیه فاضلاب: گندزدایی، دفع جامدات، استفاده مجدد از فاضلاب
شیمی و میکروبیولوژی: فلواسید، سولفات، فسفر و فسفات، روغن و چربی، آلاینده های کمیاب، آزمایشهای میکروبی آب و فاضلاب
آلودگی هوا: انتشار آلاینده ها در اتمسفر و مدلهای بررسی غلظت آلودگی هوا، روشهای کنترل گازها و ذرات اولیه
مواد زائد: زباله سوزها، مواد زائد خطرناک
کلیات بهداشت محیط: نور، روشنایی
زبان عمومی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ فناوری اطلاعات سلامت:
مدیریت اطلاعات سلامت:
بیماری شناسی:
اصطلاحات پزشکی:
سیستم های طبقه بندی اطلاعات:
کامپیوتر و ساختمان داده ها:
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ فناوری اطلاعات سلامت:
مدیریت اطلاعات سلامت:
بیماری شناسی:
اصطلاحات پزشکی:
سیستم های طبقه بندی اطلاعات:
کامپیوتر و ساختمان داده ها:
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ فناوری اطلاعات سلامت:
مدیریت اطلاعات سلامت:
بیماری شناسی:
اصطلاحات پزشکی:
سیستم های طبقه بندی اطلاعات:
کامپیوتر و ساختمان داده ها:
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ فناوری اطلاعات سلامت:
مدیریت اطلاعات سلامت:
بیماری شناسی:
اصطلاحات پزشکی:
سیستم های طبقه بندی اطلاعات:
کامپیوتر و ساختمان داده ها:
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد حشره شناسی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ حشره شناسی:سیستماتیک و کلیات حشره شناسی پزشکی – مورفولوژی بندپایان
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریه اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زیست شناسی عمومی: سلول و اندامک های سلول- بافت عضلانی- بافت قلب و دستگاه گردش خون- دستگاه تنفس
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ حشره شناسی:فیزیولوژی بندپایان – راسته دوبالان
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زیست شناسی عمومی: دستگاه ادراری- دستگاه گوارش- غدد و هورمون ها- دستگاه تولیدمثل
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ حشره شناسی:راسته ANOPLORA – راسته HEMIPTERA – راسته SIPHONAPTERA
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زیست شناسی عمومی: دستگاه عصبی-ماکرومولکولها و تقسیم سلولی- ویتامین ها
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ حشره شناسی:اهمیت پزشکی ناقلین و بندپایان – رده ARACHNIDA – بندپایان سمی و مزاحم
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زیست شناسی عمومی: رده بندی موجودات زنده- وراثت- همانندسازی DNA
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد سم شناسی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریه اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زیست شناسی عمومی: سلول و اندامک های سلول- بافت عضلانی- بافت قلب و دستگاه گردش خون- دستگاه تنفس
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زیست شناسی عمومی: دستگاه ادراری- دستگاه گوارش- غدد و هورمون ها- دستگاه تولیدمثل
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زیست شناسی عمومی: دستگاه عصبی-ماکرومولکولها و تقسیم سلولی- ویتامین ها
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زیست شناسی عمومی: رده بندی موجودات زنده- وراثت- همانندسازی DNA
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد علوم پرتوزا

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ فیزیک پرتوها: مقدمه ای بر فیزیک- تشعشع- واکنش ها و پرتوهای هسته ای- تضعیف، HVL، TVL
زیست شناسی سلولی و مولکولی: روش های مطالعه سلولی- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
شیمی آلی : آلکانها وآلکن ها
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ فیزیک پرتوها: برهم کنش های فوتون با ماده- کیفیت اشعه -Xفیلتر- اثرات پرتوهای ایکس یا گاما
زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
شیمی آلی : آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ فیزیک پرتوها: فاکتورهای هندسی موثر در تصویر رادیو گرافی- رادیولوژی تشخیصی- سنجش و اندازه گیری تشعشع
زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترمیم و نوترکیبی
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
شیمی آلی : اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ فیزیک پرتوها: کنتراست-آشکارسازی- دستگاه های تصویربرداری در پزشکی هسته ای- چکیده ای بر رادیوتراپی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
شیمی آلی : فنل – کربوکسیلیک اسیدها – Α و Β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
تجزیه دستگاهی
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶ بیوشیمی: آب و PH-اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها
زیست شناسی عمومی: سلول و اندامک های سلول- بافت عضلانی- بافت قلب و دستگاه گردش خون- دستگاه تنفس
زبان انگلیسی
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶ بیوشیمی: انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها
زیست شناسی عمومی: دستگاه ادراری- دستگاه گوارش- غدد و هورمون ها- دستگاه تولیدمثل
زبان انگلیسی
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶ بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها
زیست شناسی عمومی: دستگاه عصبی-ماکرومولکولها و تقسیم سلولی- ویتامین ها
شیمی آلی
زبان انگلیسی
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶ بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA- پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن
زیست شناسی عمومی: رده بندی موجودات زنده- وراثت- همانندسازی DNA
شیمی تجزیه
زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ارگونومی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد HSE
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد HTA
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶

کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
آزمون اول
۲۶/۸/۹۶
آزمون دوم
۸/۱۰/۹۶
آزمون سوم
۱۳/۱۱/۹۶
آزمون چهارم
۱۸/۱۲/۹۶