منابع کنکور دکتری تخصصی وزارت بهداشت

بسته های آموزشی دکتری تخصصی

بسته آموزشی مجموعه ای است منحصر بفرد که امکان در اختیار داشتن یکجای مطالب مهم کلیه کتب اصلی و جزوات ارزشمند اساتید تاثیرگذار در آزمون را میسر می سازد. این بسته ارزشمند شامل کلیه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگیری کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بی نیاز می سازد.

موسسه علوم و فنون معین با سابقه ای طولانی در تهیه منابع کنکور های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت امکان استفاده تمام داوطلبان را از این منابع فراهم آورده است.

لیست رشته هایی که دارای بسته آموزشی هستند به شرح زیر می باشد:

علوم بهداشتی
سالمند شناسی
اپیدمیولوژی
آموزش بهداشت
بهداشت حرفه ای
بهداشت باروری
مدیریت اطلاعات بهداشتی
مهندسی بهداشت محیط
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
روانشناسی سلامت
روانشناسی عمومی
علوم بالینی
روانشناسی نظامی
علوم تغذیه
مامایی
بهداشت باروری
مطالعات اعتیاد
روانشناسی بالینی
روانشناسی کودکان استثنایی
رادیولوژی ومهندسی
فیزیک پزشکی
مهندسی بافت
مدیریت محیط زیست
تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی
تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی
مجموعه زیست شناسی
بیوشیمی
بیوفیزیک
بیوتکنولوژی
زیست سلولی مولکولی
ژنتیک مولکولی
علوم جانوری
میکروبیولوژی
بیوانفورماتیک
مجموعه مدیریت
مدیریت خدمات بهداشتی
اقتصاد بهداشت
انفورماتیک پزشکی
مدیریت اطلاعات بهداشتی
سیاستگذاری سلامت
سلامت دربلایاوفوریت ها
سلامت ورفاه اجتماعی
آموزش پزشکی
مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت
سیاستهای غذا و تغذیه
علوم پایه داروسازی
علوم پایه پزشکی
فارماسیوتیکس
ایمنی شناسی
شیمی داروئی
انگل شناسی
فارماکوگنوزی
ویروس شناسی
سم شناسی
خون شناسی
داروسازی بالینی
باکتری شناسی
کنترل دارو
بیوشیمی بالینی
بیوتکنولوژی دارویی
ژنتیک انسانی
داروسازی سنتی
علوم تشریحی(آناتومی)
اقتصاد و مدیریت دارو
فیزیولوژی
داروسازی هسته ای
قارچ شناسی پزشکی
نانوتکنولوژی دارویی
نانوتکنولوژی پزشکی
زیست مواد دارویی
بیوتکنولوژی پزشکی
بیولوژی تولید مثل
پروتئومیکس
پزشکی مولکولی
توانبخشی
فارماکولوژی
فیزیوتراپی
فیزیولوژی ورزش
مشاوره توانبخشی
علوم اعصاب
فیزیولوژی
مددکاری اجتماعی
مهندسی بافت
علوم سلولی کاربردی
زیست پزشکی سامانه ای

کانال اخبار تخصصی کنکور دکتری وزارت بهداشت : https://t.me/joinchat/AAAAAD1G-JUPtO_IRiepDw