فروشگاه

کتاب ساختمان داده پوران پژوهش تالیف : هادی یوسفی قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

260,000 ریال – خرید

کتاب سیستم عامل موسسه پارسه تالیف : ابوالفضل حقیقت طرقی قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

350,000 ریال – خرید

کتاب هوش مصنوعي موسسه پارسه تالیف : حمید رضا طارمیان قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

250,000 ریال – خرید

کتاب ریاضیات گسسته انتشارات پارسه تالیف : حميد رضا طارمیان قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

250,000 ریال – خرید

کتاب درک عمومی معماری منظر پارسه مولف : گروه معماری پارسه قابل استفاده برای دانشجویان متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد معماری

210,000 ریال – خرید

پک کامل رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی پارسه شامل کتابهای : کتاب شیمی مواد غذایی کتاب تکنولوژی لبنیات(علوم و صنایع غذایی) کتاب اصول طراحی کارخانجات‌ومهندسی صنایع‌غذایی(علوم و صنایع غذایی) کتاب تکنولوژی موادغذایی جلداول( علوم و صنایع غذایی) کتاب تکنولوژی موادغذایی جلددوم( علوم و صنایع غذایی) کتاب میکروبیولوژی موادغذایی(علوم و صنایع غذایی) کتاب ریاضیات پایه کتاب زبان تخصصی پارسه 2 جلد کتاب زبان عمومی شامل گرامر و درک مطلب انتشارات پارسه

2,530,000 ریال – خرید

کتاب کنترل فرآیند مهندسی شیمی پارسه تالیف : محمود میرزا زاده قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی شیمی متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

170,000 ریال – خرید

کتاب مكانيك سيالات رشته مهندسی شیمی پارسه تالیف : مرتضی صفری فرد مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد

400,000 ریال – خرید

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمي پارسه مولف : رضا طاهری قابل استفاده برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی متقاضی شرکت در کنکور ارشد

590,000 ریال – خرید