مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

جهت مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

روی لینک زیر کلیک نمایید:

????????

http://result2.sanjesh.org/keyarshad962/