لیست پذیرفته شدگان کنکور دکتری ۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی آزاد فناوان توس

لیست پذیرفته شدگان کنکور دکتری ۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی آزاد فناوان توس

لیست پذیزفته شدگان کنکور دکتری ۱۴۰۰

رشته های روان شناسی – مشاوره و علوم تربیتی

گروه آموزشی دکتر سام خانیان با همکاری موسه فناوران توس مشهد

برگزار کننده دوره های آزمون کارشناسی ارشد – دکتری – استخدامی و …

.