کارگاه آمادگی مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش

کارگاه آمادگی مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش

کارگاه آمادگی مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش

” دانشی نوین، پیشینه ای کهن “

اتحاد برترین اساتید کشور
(تهران، مشهد، مازندران، اصفهان، شیراز)

گروه آموزشی دکتر سام خانیان با همکاری موسسه آموزش عالی آزادآسيا با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه برگزاری کلاس های کنکور ارشد و دکتری در رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی ؛ برای کنکور های دکتری، ارشد، استخدامی و فراگیر و دوره های کاربردی و درمان و … می باشد.

برنامه کارگاه آمادگی مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش 1402

ویژه آموزگاری ابتدایی/استثنایی 1402

با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس

مدرسین کارگاه:

دکتر اسحاق سام خانیان

استاد آدینه بازگونه

با محوریت ارزیابی کانونی:

حیطه اختصاصی 
حیطه تخصصی
حیطه عمومی
عقیدتی
سیاسی

 

گروه آموزشی دکتر سام خانیان با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد آسیا با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه برگزاری کلاس های کنکور ارشد و دکتری در رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی ؛ برای کنکور های دکتری، ارشد، استخدامی و فراگیر و دوره های کاربردی و درمان و … می باشد.

اینستاگرام دکتر سام خانیان : Eshagh.SamKhaniyan

راه های ارتباطی با موسسه، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

  • ساعت کاری موسسه:  همه روزه ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
  • شماره تماس ثابت موسسه: 05137602850
  • ثبت نام؛ تلگرام:   @MAandPhD1
  •  ثبت نام از طریق شماره ایتا و تلگرام:  09037972288

 

توجه: لازم به ذکر است تهیه فایل های آموزشی و جزوات تنها از طریق گروه آموزشی دکتر سام خانیان/ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا؛ میسر بوده و هر گونه خرید و فروش، کپی برداری و ارسال کردن فایل ها در گروه ها و کانال ها ی مجازی، غیرقانونی و غیرشرعی بوده و از طریق مراجع قضایی پیگیری، پس از صدور حکم پیگرد قانونی برای شخص متخلف، به دنبال خواهد داشت.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: لازم به ذکر است تهیه فایل های آموزشی و جزوات تنها از طریق گروه آموزشی دکتر سام خانیان/ موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس؛ میسر بوده و هر گونه خرید و فروش، کپی برداری و ارسال کردن فایل ها در گروه ها و کانال ها ی مجازی، غیرقانونی و غیرشرعی بوده و از طریق مراجع قضایی پیگیری، پس از صدور حکم پیگرد قانونی برای شخص متخلف، به دنبال خواهد داشت.

 

 

مراحل مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش در سال گذشته :

معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به كسب حد نصاب در امتحان مشترک فراگير(كتبی) بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتيب نمرات مكتسبه، سهميه هاي قانونی و با رعایت سایر قوانين و مقررات جاري، مطابق قواعد زیر می باشد:

پس از برگزاري امتحان مشترک فراگير(كتبی) ، نمرات داوطلبان به تفكيک حيطه هاي عمومی ، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد. براین اساس كسب حداقل پنجاه (50% ) درصد ميانگين نمره مكتسبه سه نفراول با ارزش وزنی چهل (40%) درصد براي حيطه عمومی و شصت (60%)درصد براي حيطه هاي اختصاصی و تخصصی در هر شغل- شهرستان محاسبه و مبناي سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می گيرد.

تذکر: داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفاً كارنامه امتحان مشترک فراگير(كتبی) از طریق درگاه الكترونيكی سازمان سنجش آموزش كشور جهت اطلاع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود.

 

معرفي به مرحله ارزیابي تکمیلي صلاحیت معلمي و گزینش:

براساس نمره مكتسبه افراد در امتحان مشترک فراگير و با در نظر گرفتن سهميه هاي قانونی، به تعداد سه برابر ظرفيت در هر شغل- محل جهت طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد:

مرحله اول:  بررسی اسناد و مدارک خوداظهاري داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگی هاي جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خوداظهاري داوطلب معرفی شده و ویژگی هاي جسمانی و روانی، برابر ضوابط ومقررات مربوط و مفاد این دفترچه، بررسی ودرصورت تایيد به مرحله ارزیابی تكميلی معرفی خواهد شد.

مرحله دوم: صلاحيت و شایستگی هاي معلمی داوطلبانی كه اسناد و مدارک خوداظهاري و ویژگيهاي جسمانی وروانی آنان، بررسی و مورد تأیيد قرار گرفته در مرحله ارزیابی تكميلی طبق جدول شماره (2) ازطریق مراكز ارزیابی آموزش وپرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرارخواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحيت هاي عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.

 در صورتی كه تعداد داوطلب داراي حدنصاب و واجد شرایط در هر “شغل محل جنسيت” كمتر از تعداد اعلام شده باشد، تمامی افراد واجد شرایط داراي حدنصاب آن “شغل محل جنسيت” براي مرحله ارزیابی تكميلی معرفی خواهند شد.

داوطلبان باید در مرحله ارزیابی تكميلی صلاحيت معلمی توسط مراكز ارزیابی و سایر عوامل مربوط در مجموع حداقل 470امتياز از حداكثر امتياز ممكن؛

( 1000امتياز) را كسب نمایند.

براساس ارزیابی تكميلی ، مطابق ضوابط مربوط توسط كانون هاي ارزیابی آموزش وپرورش صرفاً براي افراد معرفی شده واجدشرایط صورت خواهدگرفت آموزش وپرورش نمره مرحله ارزیابی را جهت گزینش نهایی و اعلام نتيجه آزمون، به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهد كرد.