آمادگی کنکور ارشد و دکتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

آمادگی کنکور ارشد و دکتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس نمایندگی موسسه علوم و فنون معین

ارائه دهنده آزمون های آزمایشی و بسته های آموزشی

رکورد دار رتبه های تک رقمی در سال های گذشته

کنکور ارشد وزارت بهداشت

کنکور دکتری وزارت بهداشت


کنکور کاردانی به کارشناسی


کنکور لیسانس به پزشکی

 

کلاس های حضوری : زبان ویژه وزارت بهداشت با تدریس انحصاری استاد محمد حسن تقی زاده

بیوشیمی و سلولی : دکتر جعفرنژاد

کانال اخبار وزارت بهداشت:

https://t.me/joinchat/AAAAAD1G-JUPtO_IRiepDw