ثبت نام و دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷

ثبت نام و دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷

شروع ثبت نام آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷

از طریق لینک زیر:

???????

http://92.242.195.144/nrgarshad97

دانلود دفترچه ضرایب کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷:

???????

rgarshad97