کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال 1397 و دریافت فایل مربوط به برنامه زمانی مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ فرمت PDF

کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال 1397 و دریافت فایل مربوط به برنامه زمانی مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ فرمت PDF

نتايج انتخاب رشته كنكور دکتری 97 جهت دعوت به مصاحبه اعلام شد

لینک مشاهده نتایج:

???


http://srv3.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor_ent97/doc_second_res97/krn/

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام فهرست اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت، همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1397


ضمن قبولي طاعات و عبادات داوطلبان گرامي در ماه مبارك رمضان بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1397 مجاز به انتخاب رشته گرديده و كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را در سايت اطلاع‌رساني اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند
: كارنامه نتيجه انتخاب رشته بر روي ‌سايت اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد. لذا از كليه داوطلباني كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، دعوت مي‌نمايد باتوجه به نكات زير و مطابق برنامه زماني شركت در مرحله دوم آزمون (مرحله ارزيابي تخصصي) كه در سايت اين سازمان درج گرديده است، با همراه داشتن مدارك لازم براي انجام مصاحبه به هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مراجعه نمايند.

ضمناً لازم به توضيح است نظر به اينكه براساس برنامه ريزيهاي لازم مي بايست نتايج نهايي پذيرفته شدگان آزمون دكتري Ph.D  سال 1397 در نيمه اول شهريور ماه اعلام گردد، لذا به ناچار بخشي از برنامه زمانبندي مصاحبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به دليل تعداد زياد كد رشته محلهاي تحصيلي در ماه مبارك رمضان در نظر گرفته شده است كه اميدواريم مشكل چنداني براي داوطلبان گرامي بوجود نيايد.

1- منحصراً داوطلباني مي‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مصاحبه اقدام نمايند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمي لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.

2- داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در سایت این سازمان در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه به اطلاعيه دانشگاه ذيربط و همچنين وب سایت دانشگاه مربوط مراجعه و براساس آن براي انجام مراحل مختلف مصاحبه در دانشگاه ذيربط شركت نمايند.

3- باتوجه به اينكه برنامه زماني انجام مراحل مختلف ارزيابي تخصصي از داوطلبان توسط برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در ماه مبارك رمضان پیش بینی شده و امكان تغيير آن وجود دارد، لذا مجدداً به كليه داوطلبان معرفي‌شده، توصيه اكيد مي‌گردد حتماً قبل از مراجعه براي انجام مصاحبه و ارائه مدارك مورد نياز، به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند.

4- آن‌دسته از داوطلباني كه در مرحله ارزيابي تخصصي شركت و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره روزانه آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1397 قرار گيرند، مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون دكتري سال 1398 نخواهند بود.

5- به اطلاع آن‌دسته از داوطلبان رشته امتحاني مدرسي معارف اسلامي ( كد 2180) مي‌رساند؛ از آنجاكه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، علاوه بر كسب نمره علمي لازم توسط دانشگاه مربوط، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين‌دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 7 روز پس از انتشار اين اطلاعيه، براي طي مراحل پذيرش به پايگاه اطلاع رساني معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد. در پايان لازم به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي داوطلباني كه نتيجه مراحل مذكور از سوي معاونت فوق‌الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعلام گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

6- كليه داوطلباني كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم به منظور شركت در مراحل ارزيابي تخصصي توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند، مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سايت این سازمان، از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/20 ضمن پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

7- گزينش نهايي داوطلبان در هر كدرشته‌محل براساس نمره كل نهايي حاصل از نمره علمي آزمون متمركز (نمره كل اوليه- 50 درصد در شيوه پذيرش آموزشي- پژوهشي و 30 درصد در شيوه پذيرش پژوهش محور) و نمرات مراحل مختلف ارزيابي تخصصي (مطابق با مفاد مندرج در بند 2-12 صفحه 9 دفترچه‌ شماره 1 آزمون)، حدنصاب تعيين شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در هر كدرشته محل و با توجه به اولويت كدرشته‌محل‌هايي كه براي مصاحبه معرفي شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

8- كليه داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در سايت دانشگاه مذكور نموده‌اند به منظور اطلاع از نحوه و چگونگي انجام مراحل ارزيابي تخصصي از داوطلبان و ساير مراحل گزينش به سايت آن دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارك لازم كه داوطلبان داراي حدنصاب مي‌بايست همراه خود داشته باشند:

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات .

تبصره – داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ 97/06/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 94 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي).

2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره 1- آن‌دسته از داوطلباني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2 – كساني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

3- اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

4- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي «رسمي- قطعي» و يا «رسمي- آزمايشي» تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

5- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

نکاتی درخصوص مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

1- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي يا مكاتبات واصله از موسسات آموزش عالي، تغييراتي درظرفيتهاي بعضي ازكدرشته‌محلها صورت گرفته است كه تعداد داوطلبان قبولي براساس ظرفيت نهايي صورت خواهد گرفت.

2 – براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي، كدرشته محل‌هاي 5583 و 5587 مربوط به دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم دانشگاه تهران از رديف رشته‌هاي آزمون حذف شده‌اند و لذا در كدرشته‌هاي محل‌‌هاي مذكور پذيرشي صورت نخواهد گرفت.

كليه داوطلباني كه انتخاب رشته نموده‌اند، وضعيت علمي آنها در كارنامه در هريك از كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس گرديده است، چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند، لازم است حداكثر تا تاريخ 97/03/10 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت این سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

دریافت فایل مربوط به برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور