۸ دانشگاه ایرانی در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا

۸ دانشگاه ایرانی در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام گفت: ایران با ۸ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ۲۰۱۷ شانگهای در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت و دانشگاه تهران توانست در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد دهقانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت علوم با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم برگزار شد، اظهار داشت: ما روز به روز شاهد دریافت نتایج کیفیت مقالات هستیم.

وی اظهار داشت: امروز در رتبه بندی جهانی شانگهای وضعیت دانشگاه های کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۷ مشخص شد. در این رتبه بندی ایران با هشت دانشگاه، ترکیه با هفت دانشگاه، مالزی با پنج دانشگاه، عربستان با چهار دانشگاه، مصر با سه دانشگاه و قطر با یک دانشگاه در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام خاطرنشان کرد: دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه هایی هستند که در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۱۷ شانگهای قرار گرفتند.

دهقانی اظهار داشت: در رتبه جهانی سال ۲۰۱۷ شانگهای هشت دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی حضور یافته اند که دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه امیرکبیر توانست در دومین حضور خود در رتبه بندی شانگهای، جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال ۲۰۱۷ کسب کند.

به گفته سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام، دانشگاه صنعتی شریف و علوم پزشکی ایران در بازه ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ۸۰۰-۷۰۱ قرار گرفته اند.

دهقانی افزود: شانگهای یکی از سه نظام  معتبر رتبه ­بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی می شوند.

وزن شاخص ها معیار
۱۰ درصد فارغ ­التحصیلان برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز کیفیت آموزش
۲۰ درصد اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز کیفیت اعضای هیأت علمی
۲۰ درصد پژوهشگران پراستناد در ۲۱ حوزه موضوعی
۲۰ درصد مقالات منتشر شده در مجلات ساینس و نیچر برونداد پژوهشی
۲۰ درصد مقالات نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی
۱۰ درصد سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه عملکرد سرانه

در جدول زیر وضعیت تعداد دانشگاه های قاره های مختلف به تفکیک مشخص شده است.

تعداد دانشگاه های برتر حاضر از قاره های مختلف در سال ۲۰۱۷
۸۰۰  دانشگاه برتر ۵۰۰  دانشگاه برتر ۴۰۰  دانشگاه برتر ۳۰۰  دانشگاه برتر ۲۰۰  دانشگاه برتر ۱۰۰  دانشگاه برتر ۲۰ دانشگاه برتر قاره
۷۶ ۱۶۴ ۱۴۲ ۱۱۳ ۷۹ ۵۲ ۱۶ آمریکا
۹۷ ۱۹۸ ۱۵۷ ۱۲۲ ۸۲ ۳۵ ۴ اروپا
۱۲۲ ۱۳۲ ۹۹ ۶۴ ۳۹ ۱۳ آسیا و اقیانوسیه
۵ ۶ ۲ ۱ آفریقا
۳۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰ مجموع

وضعیت دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای

وضعیت سالانه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی شانگهای
نام دانشگاه ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴
دانشگاه تهران ۴۰۰-۳۰۱ ۴۰۰-۳۰۱ ۳۰۰-۲۰۱ ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰۰-۴۰۱ ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۰-۵۰۱ ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه تربیت مدرس ۷۰۰-۶۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۰-۷۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۰۰-۷۰۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۰-۷۰۱

آخرین رتبه بندی دانشگاههای جامع کشور بر اساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

۱ – دانشگاههای جامع

دریافت فایل رتبه بندی
???

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران – دانشگاههای جامع

۲ – دانشگاههای صنعتی

دریافت فایل رتبه بندی
???

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران – دانشگاههای صنعتی

۳ – دانشگاههای هنر

دریافت فایل رتبه بندی
???

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران – دانشگاههای هنر

۴ – دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی

دریافت فایل رتبه بندی
???

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران – دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی

۵ – پژوهشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور

دریافت فایل رتبه بندی
???

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران – پژوهشگاهها و موسسات تحقیقاتی