انتشار دفترچه ثبت نام در آزمون كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403

انتشار دفترچه ثبت نام در آزمون كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403

دفترچه ثبت نام در آزمون كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403، منتشر شد.

به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و شركت در آزمون كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1403 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي و بيست و نهمین المپياد علمي- دانشجويي كشور مي‌رساند با توجه به نكات زیر و همچنين در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.


شرايط ثبت‌نام‌:
ثبت‌نام براي آزمون كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1403 از روز یکشنبه به تاریخ 1402/08/07 آغاز و در روز شنبه به تاریخ 1402/08/13پايان مي‌پذيرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام می‌شود.
متقاضیان ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان و ايثارگران (مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون)، در صورتي كه واجد شرايط هستند، مي‌توانند حداكثر در دو رشته امتحاني (یک رشته اصلی و یک رشته شناور مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام) متقاضي ثبت‌نام در اين آزمون شوند.
دفترچه راهنماي ثبت نام، هم زمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رساني اين سازمان در دسترس خواهد بود.
مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبت‌نام اقدام كند:
1- مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي خريد كارت اعتباري ثبت‌نام (سريال 12 رقمي) و دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1).
2- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.
4- خريد كارت اعتباري ثبت‌نام به مبلغ 3/680/000 ريال (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال) از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان.
5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پيام كوتاه به متقاضیان به مبلغ 100/000 (یکصد هزار) ريال.
6- متقاضیاني كه علاوه بر رشته‌ انتخابي‌ يا امتحاني‌ اصلي (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شركت در رشته‌ امتحاني‌ شناور (رشته دوم) هستند، ضرورت‌ دارد كه‌ كدرشته‌ امتحاني دوم را نيز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمايند. اين دسته از متقاضیان مي‌بايست براي رشته امتحاني‌ دوم يك‌ كارت اعتباري ديگر، به مبلغ 3/680/000 ريال (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال) علاوه بر كارت اعتباري اول خريداري نمايند.


دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به متقاضیان توصيه مي‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش‌نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه ‌نرم‌افزاري ثبت‌نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارك متقاضی در زمان قبولی در آزمون، بر اساس ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.


زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1403 در روز جمعه به تاریخ 1402/12/04برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه به تاریخ 1402/12/01 لغايت روز پنج‌شنبه به تاریخ 1402/12/03 با مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند 36 تقاضانامه تعيين خواهد شد. لذا مقتضي است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.


برگزاري‌ المپياد علمي ‌- دانشجويي‌ كشور:
متقاضیان علاقه‌مند مي‌توانند هم زمان ‌با برگزاري‌ امتحانات‌ آزمون كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1403، در اولين ‌مرحله دوره بيست و نهمین آزمون المپياد علمي – دانشجويي‌ كشور بر اساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون شركت نمايند.

توصيه‌هاي‌ مهم‌:
1- متقاضیان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه ايثارگران و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي به دفترچه راهنماي ثبت‌نام ‌مراجعه نمايند.
2- متقاضیان باید در انتخاب كدرشته‌هاي امتحاني (اول و دوم) و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت نمایند؛ لذا پس از پایان مهلت ثبت نام، در اين خصوص به درخواست‌هاي متقاضیان مبني بر اصلاح و يا جابجايي، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 7 رقمي و كدپيگيري 16 رقمي يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.
4- هر ساله تعدادي از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نياورده و پس از قبولي در دانشگاه به دليل مغايرت معدل قبولي آنها لغو می‌شود. لذا تاکید مي‌شود در درج معدل خود دقت لازم را بعمل آورند و حتي اگر ثبت‌نام آنها توسط خودشان انجام نمي‌پذيرد با مشاهده پرينت تقاضانامه نسبت به كنترل دقيق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي كه امكان ويرايش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) براي آنها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمايند.
5- با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضیان، كه اين موضوع اكثراً براي متقاضیاني كه ثبت نام آنان از سوي ديگران یا کافی‌نت انجام مي‌شود رخ داده است، تاكيد مي شود كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي خود دقت نماييد تا اشتباهاً عكس متقاضی ديگري به جاي عكس شما ارسال نشود. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
6- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي جمعی ‌اعلام ‌خواهد شد. 

ثبت نام و شركت در آزمون مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

 

 

 

 

” دانشی نوین، پیشینه ای کهن “

اتحاد برترین اساتید کشور
(تهران، مشهد، مازندران، اصفهان، شیراز)

 

گروه آموزشی دکتر سام خانیان با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد آسیا با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه برگزاری کلاس های کنکور ارشد و دکتری در رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی ؛ برای کنکور های دکتری، ارشد، استخدامی و فراگیر و دوره های کاربردی و درمان و … می باشد.

اینستاگرام دکتر سام خانیان : Eshagh.SamKhaniyan

راه های ارتباطی با موسسه، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

  • ساعت کاری موسسه:  همه روزه ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
  • شماره تماس ثابت موسسه: 05137602850
  • ثبت نام؛ تلگرام:   @MAandPhD1
  •  ثبت نام از طریق شماره ایتا و تلگرام:  09037972288

 

توجه: لازم به ذکر است تهیه فایل های آموزشی و جزوات تنها از طریق گروه آموزشی دکتر سام خانیان/ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا؛ میسر بوده و هر گونه خرید و فروش، کپی برداری و ارسال کردن فایل ها در گروه ها و کانال ها ی مجازی، غیرقانونی و غیرشرعی بوده و از طریق مراجع قضایی پیگیری، پس از صدور حکم پیگرد قانونی برای شخص متخلف، به دنبال خواهد داشت.