دوره های تشخیص و درمان

کارگاه آسیب شناسی روانی براساس DSM-5-TR

کارگاه آسیب شناسی روانی براساس DSM-5-TR (نظری+ عملی) ویژه دانشجویان و درمانگران با ارائه گواهی معتبر نحوه برگزاری بصورت آنلاین + آفلاین   با تدریس دکتر اسحاق سام خانیان برگزار کننده دوره DSM_5 در ۱۰ استان کشور تاریخچه DSM  ملاک تشخیصی  سبب شناسی همه گیرشناسی  هم ابتلایی  تشخیص افتراقی درمان سیر و پیش آگهی همراه با...

کارگاه آسیب شناسی روانی براساس DSM-5-TR

کارگاه آسیب شناسی روانی براساس DSM-5-TR (نظری+ عملی) ویژه دانشجویان و درمانگران با ارائه گواهی معتبر نحوه برگزاری بصورت حضوری در شهر مشهد خواهد بود.   با تدریس دکتر اسحاق سام خانیان برگزار کننده دوره DSM_5 در ۱۰ استان کشور تاریخچه DSM  ملاک تشخیصی  سبب شناسی همه گیرشناسی  هم ابتلایی  تشخیص افتراقی درمان همراه با...