کارگاه نکته و تست

برنامه کارگاه های نکته و تست استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲(دروس عمومی)

برنامه کارگاه های نکته و تست استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ (آنلاین+ آفلاین) (دروس حیطه عمومی) ویژه استخدامی آموزگار ابتدایی/استثنایی  ویژه استخدامی دبیری آموزش و پرورش ویژه استخدامی هنر آموز تربیت کودک با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس قابلیت بازپخش ویدئو تخفیفات ویژه؛ درج شده در توضیحات بنر توانایی‌های ذهنی دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق سیاسی معارف و...

برنامه کارگاه های نکته و تست استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲(دروس اختصاصی)

برنامه کارگاه های نکته و تست استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ (آنلاین+ آفلاین) (دروس اختصاصی) ویژه استخدامی آموزگار ابتدایی/استثنایی  ویژه استخدامی دبیری آموزش و پرورش ویژه استخدامی هنر آموز تربیت کودک با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس قابلیت بازپخش ویدئو تخفیفات ویژه؛ درج شده در توضیحات بنر روانشناسی تربیتی سنجش و اندازه گیری روش ها و فنون...