کلاس تدریس جامع

برنامه کلاس های تدریس جامع کارشناسی ارشد مشاوره 1403

برنامه کلاس های تدریس جامع  کارشناسی ارشد 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور ارشد مشاوره؛  با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس مبانی و فنون مشاوره روانشناسی شخصیت نظریه های روان درمانی آمار و روش تحقیق زبان آزمون های روانی     شروع کلاس ها از 9 تیر 1403 دریافت فایل PDF رایگان در آغاز کلاس، جهت‌تسهیل و تسریع...

برنامه کلاس های تدریس جامع کارشناسی ارشد روانشناسی( بالینی، عمومی، تربیتی، استثنایی، شخصیت و…)1403

برنامه کلاس های تدریس جامع کارشناسی ارشد 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور ارشد روانشناسی (بالینی، عمومی، تربیتی، استثنایی، شخصیت روانسنجی، مثبت گرا، صنعتی و سازمانی، اجتماعی، علوم شناختی) با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس آمار و روش تحقیق روانشناسی بالینی نوروسایکولوژی(فیزیولوژیک) آسیب شناسی روانی(مرضی)  روانشناسی رشد روانشناسی کودکان استثنایی روانشناسی تربیتی انگیزش و هیجان روانشناسی عمومی زبان...

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری روانشناسی تربیتی1403

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور دکتری روانشناسی تربیتی؛  با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس روانشناسی تربیتی سنجش و اندازه گیری انگیزش در یادگیری روانشناسی یادگیری آمار و روش تحقیق زبان استعداد تحصیلی شروع کلاس ها از تيرماه1403 دریافت فایل PDF رایگان در آغاز کلاس، جهت‌تسهیل و تسریع یادگیری. ...

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری روانشناسی کودکان استثنایی 1403

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ؛  با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس روانشناسی کودکان استثنایی آسیب شناسی روانی(مرضی)  آمار و روش تحقیق زبان استعداد تحصیلی   شروع کلاس ها از 9تير ماه 1403 دریافت فایل PDF رایگان در آغاز کلاس، جهت‌تسهیل و تسریع یادگیری. تدریس مطالب...

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری مشاوره 1403

برنامه کلاس های تدریس جامع  دکتری 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور دکتری مشاوره؛  با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس مبانی و فنون مشاوره روانشناسی شخصیت نظریه های روان درمانی آمار و روش تحقیق زبان استعداد تحصیلی شروع کلاس ها از 9 تير ماه 1403   دریافت فایل PDF رایگان در آغاز کلاس، جهت‌تسهیل و تسریع یادگیری. ...

برنامه کلاس های آنلاین تدریس جامع دکتری روانشناسی(سلامت، بالینی و عمومی) 1403

برنامه کلاس های تدریس جامع دکتری 1403(آنلاین+ آفلاین) ویژه کنکور دکتری روانشناسی (سلامت، بالینی و عمومی)؛  با قابلیت بازپخش ویدئو تدریس روانشناسی رشد روانشناسی شخصیت نوروسایکولوژی(فیزیولوژیک) آسیب شناسی روانی(مرضی)  آمار و روش تحقیق زبان استعداد تحصیلی   شروع کلاس ها از ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ دریافت فایل PDF رایگان در آغاز کلاس، جهت‌تسهیل...

ثبت نام شروع شد…

ثبت نام شروع شد... عيدی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا به دانش پذیران گرامی   کلاسها و کارگاه های آنلاین + آفلاین کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۴ کارگاه های درمانی آنلاین + آفلاین طرح مشاوره آنلاین تاکنکور انتخاب رشته آنلاین ارائه کلیه خدمات جدید با شهریه دوره قبل مدت زمان تخفیف محدود (۲۰...