ثبت نام و دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

ثبت نام و دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

شروع ثبت نام آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

از طریق لینک زیر:

???????

http://92.242.195.144/nrgarshad97

دانلود دفترچه ضرایب کنکور کارشناسی ارشد سال 97:

???????

rgarshad97