اطلاعیه مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی در خصوص تاریخ ، محل و زمان برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون اختصاصی (مصاحبه) کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی در خصوص تاریخ ، محل و زمان برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون اختصاصی (مصاحبه) کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی در خصوص تاریخ ، محل و زمان برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون اختصاصی (مصاحبه) کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد سال 1401 واحدهای ارس، کیش و امارات می رساند به منظور اطلاع از تاریخ،زمان و محل مصاحبه خود از یکشنبه 11 تیر ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی   https://ssp.iau.ir   نسبت به دریافت اطلاعات فوق اقدام نمایند.

داوطلبانی که در بیش از یک مجموعه ثبت نام نموده اند اطلاعات مربوط به تاریخ ،زمان و محل مصاحبه خود را  در پایگاه اینترنتی مذکور به طور همزمان مشاهده خواهند کرد.

همچنین به داوطلبان توصیه میشود به نکات ذیل دقت نمایند:

1-حضور در تاریخ و زمان اعلام شده در محل آزمون اختصاصی ( مصاحبه) الزامی و عدم حضور در زمان مقرر به منزله انصراف می باشد.

2-در زمان حضور در آزمون اختصاصی ( مصاحبه) لازم است اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار را همراه داشته باشند.

3- همراه داشتن کلیه مستندات پژوهشی و آموزشی مربوطه درزمان حضور در جلسه آزمون اختصاصی ( مصاحبه)  الزامی می باشد.