مدارک و مستندات پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری در ارزیابی تکمیلی

مدارک و مستندات پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری در ارزیابی تکمیلی

ستاد جذب و استخدام آموزگاری در اطلاعیه شماره ۴ جدول مدارک و مستندات حائز امتیاز پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری در فرآیند ارزیابی تکمیلی را ارائه کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به بررسی اصل مدارک و مستندات حائز امتیاز داوطلبان در قالب ارزیابی سوابق در حوزه‌های ارزیابی تکمیلی، جداول مربوط به این مدارک جهت اطلاع و بهره‌برداری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری وزارت آموزش و پرورش، ارائه شد.

شایان ذکر است زمان ارائه و بررسی اصل مدارک و مستندات حائز امتیاز داوطلبان، همزمان با ارزیابی تکمیلی و در تاریخ مشخص شده برای حضور هر داوطلب در حوزه‌های ارزیابی تکمیلی می‌باشد.

نمون برگ مدارک، سوابق و مستندات که در فایل ضمیمه قابل مشاهده است، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره‌های معتبر استانی، ملی و جهانی.
  • مستندسازی تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه‌های جهادی، مدارس دولتی و غیردولتی، کودکستان‌ها، مراکز فرهنی، تربیتی و تحقیقاتی (با ارائه مدارک معتبر از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری).
  • گواهی معتبر مهارت‌ها و مرتبه‌های علمی ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری.
  • تقدیرنامه‌های مرتبط در سطوح مدیریتی میانی و عالی.
  • پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تالیف و تدوین مقالات مرتبط با گروه آزمون.

 

نمونه فرم مدارک و مستندات پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری در ارزیابی تکمیلی را می توانید از اینجا، دانلود نمایید.