سرفصل آزمون های آزمایشی کنکور ارشد

سرفصل آزمون های آزمایشی کنکور ارشد

سرفصل آزمون های آزمایشی در کنکور ارشد

???

گروه فنی و مهندسی

مهندسی برق

baragh jadid

مهندسی کامپیوتر

com jadid

مهندسی فناوری اطلاعات

It Jadid

مهندسی مکانیک

mek Jadid

مهندسی عمران

omran jadid

مهندسی شیمی

m.shimi jadid


گروه علوم انسانی

مدیریت

modiryat jadid

مدیریت کسب و کار (مجموعه اجرایی سابق)

kasbokar jadid

روان شناسی

ravanzshenasi jadid

مشاوره

moshvere Jadid

آموزش زبان انگلیسی

Amozesh zaban jadid

حسابداری

hesabdari jadid

 


گروه هنر و معماری

معماری

memari jadid


گروه کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

sanaye ghazaei jadid


گروه علوم پایه

فیزیک

physic jadid

شیمی

shimi jadid